Yrkesbarometern: Brist på arbetskraft inom hälsovården och det sociala arbetet

Sjukskötare är det yrke där det råder störst brist på arbetskraft för tillfället, uppger Arbets- och näringsministeriet. Bild: Jeanette Östman/SPT

Kontorssekreterare är fortfarande det yrke där det råder störst överutbud av arbetskraft, enligt Arbets- och näringsministeriet.

Coronaviruspandemin har satt sin prägel på den finländska arbetsmarknaden, uppger Arbets- och näringsministeriet som publicerat årets Yrkesbarometer. Yrkesbarometern är Arbets- och näringsministeriets kartläggning av förutsättningarna för sysselsättning inom olika yrkeskategorier. Den baserar sig på arbets- och näringsbyråernas bedömning av läget.

Kartläggningen visar att det råder brist på kompetent arbetskraft i synnerhet inom hälsovård och socialt arbete. Sjukskötare och specialist inom socialt arbete toppar listan på yrken som har rekryteringsbehov. Därtill råder det brist på till exempel läkare, tandläkare, psykologer och närvårdare.

Totalt bedöms 31 yrken lida av brist på arbetskraft, enligt Yrkesbarometern. Antalet har minskat betydligt sedan i fjol: hösten 2019 bedömdes 52 yrken lida av brist på arbetskraft.

Överutbud av arbetskraft, tio-i-topp:

Kontorssekreterare.

Specialister inom reklam och marknadsföring.

Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer, modister.

Resebyråtjänstemän.

Grafiska designer och multimediadesigner.

Hotellreceptionister.

Ledningsassistenter och avdelningssekreterare.

Möbelsnickare.

Journalister.

Produkt- och modedesigner.

Källa: Yrkesbarometern II/2020

I våras, innan coronapandemin bröt ut i Finland, fanns det 60 yrken som hade brist på arbetskraft.

Antalet yrken som har överutbud av arbetskraft har däremot ökat sedan i fjol och är nu 34. Hösten 2019 var antalet yrken med överutbud av arbetskraft 21.

Brist på arbetskraft, tio-i-topp:

Sjukskötare.

Specialister inom socialt arbete.

Audiologer och logopeder.

Allmänläkare.

Barnträdgårdslärare.

Närvårdare.

Överläkare och specialistläkare.

Psykologer.

Speciallärare.

Tandläkare.

Källa: Yrkesbarometern II/2020

Precis som för ett år sedan är kontorssekreterare det yrke som har störst överutbud av arbetskraft. Därtill är det överutbud av bland annat specialister inom reklam och marknadsföring, resebyråtjänstemän, hotellreceptionister och journalister.

Sammanlagt har arbetskraftssituationen bedömts för 200 olika yrken i Yrkesbarometern.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning