Yrke: att göra sin man lycklig – rörelseoperan Alma! speglar nuet i historien

I rörelseoperan Alma! kan man ana Almas kraft, samtidigt som hon är en vingklippt fågel. Suvi Eloranta tolkar centralgestalten med många medel, men hon förblir något av en skuggfigur. Bild: Ville Hautakangas

Opera är redan i sig en syntes av många olika konstarter men rörelseoperan Alma! suddar ytterligare ut gränserna. Via en historisk spegel tangerar ämnesvalet stiligt aktuella diskussioner kring kvinnliga konstnärer.

Rörelseoperan Alma!, uppskjuten med ett helt år på grund av coronan, är en modig föreställning som tematiskt sitter rätt just nu och tangerar många intressanta samhällsfrågor. Utgångspunkten är den hi...