"You have kids, isn't it?" – nu kommer indiska engelskan

Den massivt stora befolkningen i Indien har odlat sin egen variant av engelskan. Nu blir den kanske norm i Asien, visar en finländsk avhandling. Bild: Mostphotos

Varför ska bara England och USA ge normer för vad som är god engelska? frågades vid en disputation i Tammerfors för ett par veckor sedan. Upp till 200 miljoner indier har sin egen engelska.

Brittisk och amerikansk engelska bör de flesta kunna skilja mellan. Men varför ska bara de två varianterna av språket vara standardengelska?Det frågar Hanna Parviainen, 37, som disputerat vid Tammerfo...