Yli-Viikari stängs av från sin tjänst – oklart hur möjlig uppsägning ska gå till

Kanslikommissionens ordförande, talman Anu Vehviläinen (C) och riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola redogjorde för kommissionens beslut att stänga av Tytti Yli-Viikari från tjänsten som generaldirektör för Statens revisionsverk. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Enligt riksdagens generalsekreterare är det oklart hur en eventuell uppsägning av Yli-Viikari ska gå till.

Riksdagens kanslikommission beslutade på torsdagen att stänga av Tytti Yli-Viikari från tjänsten som generaldirektör vid Statens revisionsverk. Beslutet motiverades med den pågående polisutredningen vid Centralkriminalpolisen.

– Enligt kanslikommissionen har Yli-Viikari inte förutsättningar att sköta sin tjänst medan polisutredningen pågår, säger kommissionens ordförande, talman Anu Vehviläinen (C).

Trots att Yli-Viikari anklagas för en lång rad oegentligheter och sägs ha försummat bland annat verkets grunduppdrag, motiverar kanslikommissionen sitt beslut med endast två skäl som ligger som grund för avstängningen.

Det ena skälet berör en uppgörelse där en tjänsteman på Statens revisionsverk har fått lön för att inte göra något arbete i två år. Arrangemanget har välsignats av Yli-Viikari. Därtill utreder polisen hur Yli-Viikari har använt Finnairs bonuspoäng som hon har fått i samband med arbetsresor.

– Yli-Viikaris svar på dessa anklagelser har inte övertygat kanslikommissionen, säger Vehviläinen.

Riksdagens kanslikommission beslutade på torsdagen att stänga av generaldirektör Tytti Yli-Viikari från sin tjänst vid Statens revisionsverk. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Avstängd utan lön

Enligt Vehviläinen var kanslikommissionen tvungen att skrida till verket för att återställa medborgarnas och den stora allmänhetens förtroende för Statens revisionsverk och statliga myndigheter.

Yli-Viikari är avstängd från sin tjänst så länge som polisutredningen pågår. Det här innebär att hon inte lyfter någon lön så länge hon är avstängd, men att hon har rätt att få ersättning retroaktivt om det visar sig att hon inte har gjort sig skyldig till något olagligt.

– Vi grundar vårt beslut på tjänstemannalagen och förvaltningslagen. Yli-Viikari har blivit hörd och hennes rättsskydd har tryggats under processens gång, säger riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola.

Statens revisionsverk meddelade på torsdagseftermiddagen att direktör Matti Okko har utnämnts till verkets ställföreträdande generalsekreterare. Utöver detta beslutade revisionsverket att stänga av direktör Mikko Koiranen från sin tjänst under den tid som polisens förundersökning pågår.

Enligt kanslikommissionen har Yli-Viikari inte förutsättningar att sköta sin tjänst medan polisutredningen pågår, säger kommissionens ordförande, talman Anu Vehviläinen (C). Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Flera pågående utredningar

Riksdagens revisionsutskott och riksdagens revisorer har också inlett en granskning av revisionsverkets verksamhet. I revisionen ingår bland annat en minutiös genomgång av ledningens kostnader för representation, resor och upphandlingar. Verkets kostnadseffektivitet ska också synas i sömmarna. Rapporten väntas bli klar före slutet av april.

"Det står klart att vi måste utvärdera våra rutiner och förbättra vår verksamhet", säger Matti Okko i ett pressmeddelande.

Kanslikommissionens ordförande Anu Vehviläinen ville på torsdagen inte spekulera kring riksdagens fortsatta hantering av frågan.

– Det är tills vidare oklart när betänkandet från riksdagens revisionsutskott ska offentliggöras och behandlas av plenum. Det är likaså oklart om plenum ska rösta om Yli-Viikaris förtroende när betänkandet behandlas, säger Vehviläinen.

Riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola går ett steg längre.

– Det är oklart vilket organ som kan fatta beslut om bristande förtroende gentemot generalsekreteraren vid Statens revisionsverk. Det verkar som att det finns en glugg i lagstiftningen och att det är oklart hur en eventuell uppsägning går till, säger Paavola.

Enligt kanslikommissionen förnekade Yli-Viikari sin skuld när hon hördes i riksdagen.

Enligt flera källor på Statens revisionsverk har ämbetsverket försummat sin huvuduppgift att bevaka hur statens finanser sköts.

Före detta och nuvarande anställda på Statens revisionsverk säger att oegentligheter tystas ned och att rapporter censureras så att de inte ska väcka anstöt bland politiker. Till exempel verkets kritiska rapport om nedläggningen av den rörliga polisen förstördes på Yli-Viikaris inrådan.

Har minskat på anslagen och tidsanvändningen för revisionen av statliga organisationers hantering av offentliga medel.

Har använt arbetsgivarens kreditkort för att betala för restaurangbesök och frisörstjänster för tusentals euro.

Har använt 59 000 euro de senaste två åren på arbetsresor och representation, vilket är det överlägset högsta beloppet i en jämförelse med andra chefer vid statliga ämbetsverk.

Har inte redovisat hur hon har använt flygpoäng som hon har tjänat in i samband med arbetsresor.

Har välsignat en uppgörelse där en tjänsteman på Statens revisionsverk har fått lön för att inte göra något arbete i två år.

Före detta anställda anser att Yli-Viikaris ledarskap präglas av en rädslans atmosfär där alla kritiska synpunkter bestraffas med repressalier.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning