Yles MOT: Flyktingförläggningarna mycket dyrare än planerat

Asylsökande vilar i Hennala flyktingförläggning i Lahtis.Bild: Markku Ulander

Migrationsverket hade som mål att ett en asylsökande skulle kosta 37 euro per dygn. Hösten 2015 var dygnsutgiften per asylsökande ändå 66 euro, rapporterar MOT i kväll.

Det blev bråttom att ordna med mat och husrum för över 30 000 personer som sökte asyl i Finland från augusti 2015. 200 flyktingförläggningar grundades i snabb takt.

Migrationsverket kom överens med Finlands Röda kors om att organisationen administrerar över två tredjedelar av flyktingförläggningarna. Dessutom grundade privata företag och kommuner egna förläggningar.

Med de förverkligade kostnaderna var notan för "flyktingpaniken" mellan augusti 2015 och juli 2016 500 miljoner euro i stället för planerade cirka 300 miljoner euro.

Inrikesministeriet kritiserar Migrationsverket i en intern utredning och rapport för att bland annat ha gjort för långa kontrakt med underleverantörer, glömt att konkurrensutsätta kontrakt och använt alltför mycket medel på säkerheten på förläggningarna. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00