Yles inloggning är frivillig

Georg Henrik Wrede anser i en kritisk insändare (HBL Debatt 13.10) att Yles webbplats ska innehålla enbart ljud och bild (inte text), att Yles finansiering ska krympas rejält, att Yle drar undan mattan för en levande tidningspress på svenska och undrar varför han ska ha ett Ylekonto.

Yles public service-uppdrag bottnar i samhällets och medborgarnas behov och följer Ylelagen. Vårt innehåll ska stärka demokratin och kulturen, och innehållet ska vara tillgängligt för alla, oberoende av hur stora inkomster de har och var de bor.

Public service är inte knutet till någon viss medieform. Största delen av Yles innehåll publiceras som ljud och bild, men också texten har en viktig funktion när det gäller till exempel snabba nyheter och personer med särskilda behov.

På senare år har olika medieformer flutit in i varandra. Det finns knappt något mediehus som enbart satsar på en form, som då tidningshusen bara skrev och Rundradion enbart gjorde radio. Om Yle inte utvecklas i takt med att medieanvändningen förändras kan bolaget inte uppfylla sitt lagstadgade uppdrag: att betjäna alla på lika villkor. Att Yle skulle dra mattan undan de kommersiella mediehusen stöds inte av forskningen, som tvärtom visar att livskraftiga public service-mediebolag stärker det övriga medielandskapet.

Det är frivilligt att skapa ett Ylekonto, som finns till för att erbjuda vår publik en bättre användarupplevelse. Om man till exempel är inloggad på Yle Arenan när man tittar på ett program kan man fortsätta exakt där man slutat på en annan apparat. Yle behandlar personuppgifterna enligt gällande lagstiftning och uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part.

Wredes insändare kommer samtidigt som Svenska Yle gjort en journalistisk granskning kring yrkesinstitutet Prakticum, där Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede är styrelseordförande. Vi hoppas att det inte finns ett samband.

Det är förvånande att Wrede, som känner Svenskfinland och de villkor som gäller för oss finlandssvenskar bättre än de flesta, kraftigt vill nedmontera skattefinansierad public service, alltså det som i praktiken står som garant för att alla finlandssvenskar får ett brett medieinnehåll på sitt modersmål. Att tillhandahålla ett utbud för språkliga minoriteter är själva kärnan av public service-uppdraget.

Johanna Törn-Mangs, direktör, ansvarig chefredaktör, Svenska Yle

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning