Yle Vegas veckoslut möbleras om – målgrupp under 45 år

Bild: HBL Arkiv/Tor Wennström

Veckoslutsförmiddagarna i Yle Vega byggs om. Ut flyger bland annat Pia Abrahamssons söndagsprogram, in kommer nya livsstilsprogram.

Sju personer fick gå från Svenska Yle när samarbetsförhandlingarna avslutades. Uppsägningarna kommer att synas i programutbudet som nu designas på nytt, i synnerhet vad gäller Yle Vega.

Tanken är att Yle Vega under lördag och söndag förmiddagar mellan 9 och 13 ska sända program med temat familj, familjeliv, mat och hobbyer.

– Söndagarna är dessutom vikta för program där vi ger utrymme för djupare diskussioner om hälsa och motion, säger Johan Aaltonen som är innehållschef på Svenska Yle.

Veckoslutsprogrammen ska göras av utomstående produktionsbolag, inte av bolagets egna anställda. På sociala medier pågår en livlig debatt om Pia Abrahamssons Vega söndag som är ett av de program som läggs ner men Johan Aaltonen vill inte uttala sig om programledaren Pia Abrahamsson kommer att höras också i höst.

– Min uppgift nu är att diskutera med olika produktionsbolag, säger Aaltonen.

– Det finns många bra bolag att välja mellan.

Vilken åldersgrupp kommer veckoslutsförmiddagarna på Yle Vega att rikta sig till?

– Vi tänker oss att Yle Vegas målgrupp under veckoslutsförmiddagarna är under 45 år. För dem borde program som handlar om familj, fritid och hälsa passa fint.

Men vad ska den som är 60+ lyssna på då?

– Den som är 60+ vill säkert också lyssna på program om hälsa.

– Naturligtvis finns det mycket innehåll i veckoslutsförmiddagarna också i framtiden som tilltalar lyssnare i alla åldrar, bland annat Dokumenterat och de djupare diskussionerna på söndagar.

De nya veckoslutsförmiddagarna på Yle Vega införs i höst men exakt datum är öppet. Enligt Aaltonen fastställs tidtabellen efter diskussioner med det produktionsbolag Svenska Yle beslutar sig för.

Enligt Marit af Björkesten som är direktör för Svenska Yle är beslutet att utlokalisera veckoslutsförmiddagarna till utomstående ett led i den strategi bolaget har ålagts. Kravet är att Yle och Svenska Yle ska köpa in en betydligt större andel program och tjänster och det kommer från den parlamentariska arbetsgruppen som under ledning av Arto Satonen tog ställning till Yles uppdrag och finansiering. Svenska Yle beslöt att utlokalisera helgblocken eftersom de är mindre sammanflätade med det övriga utbudet.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning