Yle: Tiotals fall av sexuella trakasserier inom idrotten varje år – offret ofta en minderårig flicka

Enligt polisyrkeshögskolan registrerades 145 fall av sexuella trakasserier inom idrotten 2016-2017. En stor del av de sexuella trakasserierna inträffar på gym eller i simhallar. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

En färsk utredning vid polisyrkeshögskolan visar att det har inträffat åtminstone 145 fall av sexuella trakasserier i miljöer där det utövas idrott åren 2016-2017.

Äldre poliskonstapel Antti Turpeinen har undersökt sammanlagt 627 polisanmälningar om sexuella trakasserier och har hittat 145 fall inom idrotten.

Av de här fallen hänför sig 48 fall till tävlings- eller motionsidrotten. De resterande fallen handlar om idrott som inte har arrangerats av idrottsförbund eller klubbar utan där det rör sig om incidenter i till exempel simhallar eller gym, uppger Yle.

Turpeinen hart använt sig av sökorden motion, idrott och 17 olika idrottsgrenar då han har granskat polisens databaser.

– Vi måste komma ihåg att sökorden begränsade sökningarna. Jag gick igenom endast 627 polisanmälningar. Jag har på känn att det kan finnas fler fall och att det handlar om dold brottslighet som inte alltid kommer till polisens kännedom, säger Turpeinen till Yle.

Enligt utredningen är det oftast kvinnor som är brottsoffer. Av de 145 registrerade fallen är det 114 kvinnor som har drabbats av trakasserier. Största delen av offren är minderåriga barn under 16 år.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning