Yle: Studier på Arcada och Hanken lönar sig - Undersökning visar vilka högskolor som ger högt betalda jobb

En färsk undersökning visar hur mycket man tjänar beroende på var man studerat. Bild: Ari Sundberg/SPT

Av yrkeshögskolorna ligger Arcada i topp när det gäller ekonomi och ingenjörer. De som studerat på Hanken tjänar mest.

En färsk pro gradu–avhandling visar hur mycket de som utexaminerats från olika högskolor och universitet tjänar i arbetslivet, skriver Yle.

Hankeiter tjänar mest av alla, vilket kan förklaras med att ekonomer i regel har högavlönade jobb. De som studerat på Hanken ligger på femte plats på listan över de universitet som producerar bäst betalda ekonomer.

Enligt undersökningen kommer yrkeshögskolornas bäst betalda ekonomer och tradenomer från Arcada. Novia ligger på plats 21.

De högst betalda ingenjörerna från yrkeshögskolor kommer också från Arcada. I denna kategori ligger Novia på en femte plats.

Åbo Akademi befinner sig på plats sju på listan för bäst betalda ingenjörer från universitet.

När det gäller humanister ligger Åbo Akademi på tredje och Helsingfors universitet på sjunde plats.

Inom samhällsvetenskap ligger Åbo Akademi på tredje och Helsingfors universitet på fjärde plats.

Avhandlingen är gjord av Otto Leppänen. Han har undersökt utexaminerade från 36 olika universitet och högskolor inom ekonomi- och teknikbranschen, samt den humanistiska och samhällsvetenskapliga branschen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning