Yle: Smutsiga pengar tvättades via Nordea i Finland

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Åtminstone 200 miljoner euro av suspekt ursprung har passerat finländska konton i Nordea under åren 2005–2017, visar material som Yles MOT-program tagit del av. Nordeas aktiekurs har fallit med nästan 4 procent.

Via en internationell grupp för grävande journalistik har Yles MOT-redaktion tagit del av en dataläcka med information om över en miljon penningtransaktioner. Materialet avslöjar ett sofistikerat system för penningtvätt som byggts upp i kretsen kring den ryske presidenten Vladimir Putin. Med hjälp av nätverket har ryska affärsmän gömt undan och tvättat pengar via europeiska företag och banker – även finländska.

I systemet ingår skalbolag, bulvaner och till exempel personer med stulna identiteter, som figurerar som bolagens chefer. Stora belopp har slussats mellan konton i olika banker, där två litauiska banker varit spindlar i nätet. De här bankerna miste sina licenser 2011 och 2013 på grund av brister i bekämpningen av penningtvätt.

Penningtvättsystemet, även kallat Trojkans tvätteri, har förgreningar också till Nordea. Enligt MOT har minst 700 miljoner euro, till stor del av suspekt ursprung, slussats via konton i Nordea. De största summorna har gått till Nordea-konton i Estland, Danmark och Finland. Via finländska konton har åtminstone 200 miljoner euro passerat. Transaktionerna ska ha gjorts under åren 2005–2017, även efter att de kritiserade litauiska bankerna hade stängts.

"Varningsklockorna borde ha ringt"

MOT har intervjuat forskaren Pirjo Jukarainen vid Polishögskolan. Hon säger att avslöjandena är ett tecken på att övervakningen helt klart har misslyckats. Flera av fallen hade varit lätta att upptäcka om banken hade ingripit aktivt. Enligt Jukarainen borde bankerna inte göra affärer med riskkunder om bankerna inte med stor säkerhet kan slå fast vem som i slutändan är de verkliga förmånstagarna.

Enligt programmet ska Nordea ha haft nästan 300 skalbolag som kunder, bolag utan egentlig verksamhet. Flera av dem är registrerade i skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna och Panama. Bolagen har köpt varor från finländska företag, en del lagligt, medan det i andra fall handlar om bluffaffärer.

Som bolagens "chefer" har bland annat figurerat en fattig armenier och en filippinsk hemmafru, vilket enligt programmet väcker frågan om inte bankens varningsklockor borde ha ringt när personer som dessa bedriver affärsverksamhet i mångmiljonklassen. Enligt lagen är en bank skyldig att känna sina kunder samt förstå och följa deras verksamhet.

– Varningsklockorna borde ha ringt vid flera tillfällen, säger forskaren Pirjo Jukarainen.

Enligt programmet har det bland Nordeas kunder också funnits flera personer som varit misstänkta för ekonomiska brott. Av materialet framgår inte i vilken utsträckning Nordea har ingripit i de suspekta transaktionerna eller om de har granskat bakgrunden hos sina kunder. Hur som helst har verksamheten kunnat fortsätta i flera år.

Ingen från Nordea har låtit sig intervjuas för Yles program, trots upprepade förfrågningar. Julie Galbo, riskansvarig i Nordeas ledning, medger för den danska tidningen Berlingske att det på bankens internationella avdelning "försiggick saker som inte borde ha försiggått", men att banken skaffat sig bättre rutiner.

– Jag tror många frågar sig hur cyniska toppcheferna inom de olika bankerna är. De borde ha känt till det här, de vet att det är deras ansvar men det löper bara på, säger Galbo enligt TT.

Ingen överraskning

Tidigare under de gånga halvåret har både Danske Bank och Swedbank varit föremål för avslöjanden om penningtvätt. Att Nordea hör till samma grupp kommer egentligen inte som någon överraskning. Redan i oktober anmälde den brittisk-amerikanske finansmannen Bill Browder Nordea till Centralkriminalpolisen i Finland och till Ekobrottsmyndigheten i Sverige. Browder hävdade då att hundratals miljoner euro av suspekt ursprung slussats via Nordea.

Den svenska myndigheten beslöt att inte utreda Browders anmälan, eftersom transaktionerna var så få och så gamla. Polisen i Finland överväger fortfarande om de ska utreda anklagelserna.

Browder påpekar i Yles program att Nordea nu har sitt huvudkontor i Finland.

– Om den finländska polisen låter blir att undersöka tvättade pengar för ett par hundra miljoner så är det ett grovt tjänstefel, säger Browder.

Kursfall i bankaktier

Vid Helsingforsbörsens stängning klockan 18.30 i går hade Nordeas aktie fallit med nästan 4 procent. Tidigare anklagelser om penningtvätt mot Danske Bank och Swedbank har lett till kraftiga kursnedgångar i dessa bankers aktier. På ett år har Danske Banks aktie mist halva sitt värde.

Härom veckan avslöjade Sveriges tv:s Uppdrag granskning en penningtvätthärva inom Swedbank, vilket fick bankens aktie att falla med 22 procent den 20 och 21 februari.

Läs också: Wahlroos: Det är inte så att vi tvättar pengar

Penningtvätt innebär att olagliga inkomster (svarta pengar) tvättas vita genom olika transaktioner och därefter kan redovisas och användas öppet.

Det kan exempelvis handla om pengar från narkotikahandel, mutor, skatteflykt, plundring av länders tillgångar eller inkomster från annan organiserad brottslighet som kan tvättas.

Snabba elektroniska överföringar av pengar mellan olika länder gynnar penningtvätt. Lyxkonsumtion är också vanlig.

Bland annat banker ska riskbedöma kunder och anmäla misstänkt penningtvätt. Banker ska ”uppnå kundkännedom” – veta vem som är kundens verkliga huvudman och vilken verksamhet kunden bedriver för att bedöma transaktioners rimlighet.

Kunder som är ”politiskt utsatta personer”, det vill säga som står makten nära, ska granskas särskilt.

Det finns flera varningssignaler. En vanlig sådan är kunder i ”högrisktredjeland”, såsom vissa skatteparadis.

Från TT, Källor: NE, Finansinspektionen.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning