Yle släpper inte Panamadokumenten

Bild: Jari Lam

Yle kommer inte att överlämna Panamadokumenten till skattemyndigheterna. Det skulle bryta källskyddet och äventyra den undersökande journalistiken på sikt, säger direktör Marit af Björkesten.

Skattemyndigheterna har krävt att Yle överlåter de så kallade Panamadokumenten som också avslöjat finländska kopplingar till skatteparadis. Yle hade tid på sig till fredagen, men det statliga rundradiobolaget behåller pappren av principiella skäl.

Marit af Björkesten, direktör vid Svenska Yle, säger att det handlar om större frågor än Yle.

– Om vi delade med oss pappren skulle vi bryta källskyddet och äventyra hela den undersökande journalistiken på sikt. Panamaläckan är visserligen stor men den är bara en av kanske hundratals motsvarande fall och inte den sista i världshistorien. Det är inte värt att äventyra vårt förtroende, för då riskerar vi att gå miste om informationen i nästa läcka, och det skulle alla lida av.

Marit af Björkesten säger också att hon förstår de politiker som krävt att Yle lämnar över dokumenten, så att skattmasen kan komma åt skattesmitarna.

– Vi talar ändå om större saker än en enskild läcka, det handlar om decennier av journalistiska principer. Dessutom äger vi inte rätten till det här materialet, vi har bara fått tillgång till det, säger hon.

Marit af Björkesten konstaterar att skattemyndigheter i flera andra länder har begärt medierna att överlåta materialet, men att de har insett att medierna inte kan avstå materialet. Yle har 60 dagar på sig att överklaga skattemyndigheternas beslut.

– Det kommer vi att göra.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning