Yle: Ökad gränskontroll under coronavåren har kostat 13 miljoner

Yle uppger att hundratals gränsbevakare har kommenderats till gränsen mellan Finland och Sverige under coronavåren.

Yle skriver att Gränsbevakningsväsendets gränskontroll vid den västra gränsen under coronavåren är den största insatsen under fredstid. Hittills är kostnaderna uppe i nästan 13 miljoner euro, va...