Michael Oksanen fick tillgångar spärrade – kvarstad på närmare 400 000 euro

En förundersökning om grov förskingring har inletts vid polisen. Bild: Mikael Piippo/SPT

Helsingfors tingsrätt bekräftar för HBL att egendom i Michael Oksanens namn belagts med kvarstad. Den tidigare generalsekreteraren misstänks för bland annat grov förskingring.

Föreningen Pohjola-Nordens tidigare generalsekreterare Michael Oksanen misstänks för grov förskingring, men också för missbruk av förtroendeställning. I väntan på att fallet så småningom får ett avgörande i domstol har en del av Oksanens tillgångar frysts.

När egendom beläggs med kvarstad innebär det att den är tillfälligt beslagtagen. I praktiken låstes nu egendom till ett värde av 396 000 euro för Oksanen.

Handlingarna i ärendet är hemligstämplade och kvarstaden gäller nu fram till den 19 november 2021 ifall ärendet inte avgjorts innan dess.

Beslut om kvarstad fattas för att en misstänkt inte ska kunna gömma eller förstöra egendom som kan behövas för att betala skadestånd eller böter.

Pohjola-Nordens nuvarande ledning misstänker att Oksanen har förskingrat över 300 000 euro från föreningen och dess understödsstiftelse mellan åren 2015 och 2021.

Straffskalan för grov förskingring går från fängelse i minst fyra månader till fängelse i högst fyra år. För missbruk av förtroendeställning rör sig straffet från böter till högst två år i fängelse.

I mitten av mars skrev HBL att Pohjola-Nordens generalsekreterare Michael Oksanen höll sig med tjänstebil utan lov och att han hade fifflat med kilometersättningar, samt att det fanns misstankar om att Oksanen lyft mer lön än vad han hade rätt till.

Oksanen försvarade sig och sade att det var fråga om misstag från hans sida.

HBL berättade också att Oksanen redan i sitt förra jobb som generalsekreterare för Finlandssvensk idrott (FSI) hade använt sin dåvarande arbetsgivares medel på ett tvivelaktigt sätt. Efter att Oksanen lämnade FSI och övergick i Pohjola-Nordens tjänst, blev han tvungen att betala tillbaka ett femsiffrigt belopp till sin förra arbetsgivare enligt en hemlig överenskommelse.

Återbetalningarna till FSI började efter att Oksanen tillträtt som generalsekreterare för Pohjola-Norden.

Som en följd av HBL:s avslöjande, stängde Pohjola-Nordens styrelse av Oksanen från hans tjänst. Dessutom beslutade styrelsen låta göra en specialrevision.

I april meddelade Oksanen att han drar tillbaka sin kandidatur i kommunalvalet i Kimitoön där han var uppställd för SFP.

I början av maj berättade HBL att specialrevisionen visade att Oksanen hade använt 80 000 euro av föreningens medel på felaktiga grunder.

Pohjola-Nordens högsta beslutsorgan, förbundsmötet, beslutade i slutet av maj att inte bevilja ansvarsfrihet för Oksanen.

Strax innan midsommar bestämde föreningens styrelse att den börjar förhandla med Oksanen om att han ska betala tillbaka de pengar man då kände till att han använt fel.

Men efter att det senare uppdagades att hundratusentals euro av understödsstiftelsens medel via ett okänt konto i Aktia, betalats ut till bankkonton i Oksanens namn, beslutade föreningen gå in för polisanmälan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning