Yle: Jakobstad rekryterar pensionerade poliser

Färre sökande till Polisyrkeshögskolan oroar. På svenska sidan har man för första gången inte lyckats fylla minimiantalet 20 sökande. Bild: Markku Ulander

Bristen på poliser som kan svenska har lett till nödlösningar på olika håll i Österbotten. I Jakobstad har två pensionerade poliser anställts för ett halvår eftersom svenskkunskaperna var otillräckliga hos de sökande.

Också Kristinestad har tagit till specialåtgärder och visstidsanställt två män som inte fyllde språkkraven.

– Vi hoppas att de anställda är ivriga på att fortsätta och skaffar sig behörighet i svenska, säger Jakobstads polischef Hans Snellman till Yle.

Ett problem är att poliskarriären inte lockar på samma sätt som tidigare. I år har Polisyrkeshögskolan för första gången fått skjuta på kursen i svenska eftersom man inte lyckades fylla minimiantalet sökande, 20 platser. På Finlands Polisorganisationers Förbund är man också orolig över situationen.

– Alla har inte fyllt behörighetskriterierna som krävs för att man ska få börja utbildningen. Nu har vi en ny ansökningsrunda på gång som avslutas den 28 december. Problemet har trappats upp, säger Snellman till Yle.

Yrkeshögskolan har försökt locka behöriga sökande på olika rekryteringstillfällen, bland annat i Jakobstad. På svenskspråkiga polisstationer måste polisen kunna jobba på båda inhemska språken.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03