Yle: Huhtasaari rentvås av sitt universitet

Laura Huhtasaari är Sannfinländarnas vice ordförande. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Universitetet i Jyväskylä har granskat riksdagsledamoten och Sannfinländarnas vice ordförande Laura Huhtasaaris pro gradu och funnit några textstycken som är plagierade. Man ser ändå ingen anledning att vidta åtgärder på grund av dem.

Det var i januari som Liberalpartiets partisekreterare Tuomas Tiainen påstod att han funnit stycken i avhandlingen som var plagierade.

Från universitetet meddelar man på måndagen att man granskat avhandlingen och funnit att den inte till alla delar uppfyller kriterierna för god vetenskaplig praxis.

Det är i avhandlingens redogörelse för tidigare forskning som det förekommer textavsnitt som är direkta citat ur annan forskningslitteratur men som inte redovisas som sådana.

– De plagierade delarna utgör cirka 10 procent av det avsnittet i avhandlingen. I det empiriska materialet finns inget som skulle ge anledning att betvivla materialets äkthet, säger universitetets ledande jurist Sanna Anttilainen till Yle.

Universitetet har informerat Huhtasaari om granskningens resultat och konstaterar att plagiaten är så små att det inte finns någon anledning till vidare åtgärder. Man betraktar därmed ärende som avslutat.

Laura Huhtasaari säger enligt Yle att hon tycker att det är märkligt att man tar upp en 15 år gamma pro gradu till granskning enligt dagens krav på en avhandling. Hon säger att hon skrev sin avhandling enligt de anvisningar hon fick då och att det hela handlar om en smutskastningskampanj mot henne.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02