Yle: Grundlagsexpert föreslår 13 sjukhus med full jour

Bild: Mostphotos

Grundlagsexperten Tuomas Ojanen flaggar för 13 sjukhus med omfattande jour i stället för planerade 12. Ojanen talade med Yle efter att grundlagsutskottet hört honom om jourreformen på tisdagen.

– Jag vill inte ställa de olika alternativen mot varandra och säga om man ska ge mer tyngd åt de språkliga rättigheterna eller de sociala grundrättigheterna, sade han till Yle.

Om det inte är möjligt med 13 sjukhus med omfattande jour borde man garantera den svenska servicen på Seinäjoki centralsjukhus, till exempel genom lagstiftning om att sjukhuset ska vara tvåspråkigt.

En annan grundlagsexpert som också hördes av utskottet, Veli-Pekka Viljanen, säger att det är det inte går att säga vilket alternativ som vore det bästa enligt grundlagen. Även han betonar att både finsk- och svenskspråkiga har rätt till vissa samhälleliga tjänster på sitt modersmål.

– Med tanke på de svenskspråkiga och de språkliga rättigheterna vore det vara bättre att joursjukhuset finns i Vasa, men med tanke på helheten och hela befolkningen ser Seinäjoki ut att vara ett bättre alternativ, säger Viljanen till Yle.

Grundlagsutskottet fortsätter höra sakkunniga om jourreformen på onsdag. På tisdagen hade utskottet kallat sex sakkunniga till sitt möte: understatssekreterare Tuomas Pöysti, regeringsrådet Anne Koskela och medicinalrådet Timo Keistinen på Social- och hälsovårdsministeriet samt grundlagsexperterna Juha Lavapuro, Tuomas Ojanen och Veli-Pekka Viljanen.

Det är ministeriets tjänstemän som ska höras på onsdag.

Utskottsrådet Matti Marttunen säger att utskottet började höra tjänstemännen redan på tisdagen, men tiden tog slut. Om utskottet inte vill höra fler sakkunniga efter onsdag kan utlåtandet bli klart på onsdag eller torsdag nästa vecka.

– Det är frågan om en budgetlag så målet är att få utlåtandet klart nästa vecka. Men om det inte passar utskottet så passar det inte, säger Marttinen till FNB.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00