Yle: Fuktskador har uppdagats på det nya barnsjukhuset

Bild: Cata Portin

Barnsjukhusets ledning säger att inga stora problem har uppstått.

Yle skriver att personalen på det nya barnsjukhuset berättar om hundratals reparationsbehov. På tre våningar har det förekommit fuktskador. För tillfället utförs torkning av utrymmen på sjätte våningen.

– Jag är medveten om att vi haft ett par små fuktskador som åtgärdats. På ett ställe torkas det fortfarande. Fuktskadorna är en påföljd av några små misstag som skett under byggprocessen, säger docent Pekka Lahdenne på barnsjukhuset till Yle.

Både barnsjukhusets ledning och byggföretaget SRV meddelar att ibruktagandet av sjukhuset förlöpt smidigt. Ändå berättar anonyma personalkällor till Yle att det finns problem med allt från takpaneler som faller, till medicinrum som inte går att låsa.

Ledningen betonar att problemet varit förhållandevis små och att man genast reagerat på dem. Det nya barnsjukhuset stod klart sommaren 2018 och verksamheten inleddes under hösten.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning