Yle: Förvånansvärt få smittade i Finland – riskerna ökar med ny smittvåg

Nya vågor av coronaviruset kan bli värre än man hittills trott eftersom få finländare verkar ha blivit smittade. Bild: Erik Sandström/SPT

Flockskyddet mot coronaviruset verkar vara sämre än vad man tidigare trott.

Institutet för hälsa och välfärd har testat ifall ett slumpmässigt urval finländare har antikroppar mot covid-19. Färre finländare än väntat verkar ha smittats av coronaviruset, rapporterar Yle.

Ju fler personer som har haft smittan desto större är flockskyddet, men man fann antikroppar i endast 2,4 procent av testen. En del av dem är falska positiva test och endast 0,26 procent är säkra. Totalt har 1 146 personer testats.

Största delen av testen har gjorts i Nyland och i övriga delar av landet antas ännu färre ha haft smittan.

Det kan komma nya vågor av coronaviruset till Finland och Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att nya epidemier blir mildare ju fler personer redan har haft smittan.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning