Yle: Församlingarna drabbas hårt av coronakrisen

Coronakrisen orsakar minskade skatteintäkter för landets 400 evangelisk-lutherska församlingar. Bild: Mikael Sjövall/SPT

De evangelisk-lutherska församlingarna kommer att förlora cirka 44 miljoner euro i skatteintäkter på grund av coronaepidemin.

De massiva permitteringarna av företagens och kommunernas löntagare drabbar också landets församlingar eftersom intäkterna från kyrkoskatten minskar.

– Vi har gjort några grova uppskattningar redan. Vi kommer att få cirka fem procent lägre skatteintäkter till en början, säger ekonomiplaneringschef Pasi Perander på Kyrkostyrelsen i en intervju för Yle.

Enligt Perander kommer församlingarnas skatteinkomster att minska redan i april och maj. En fem procents nedgång i skatteintäkterna skulle innebära ett inkomstbortfall på totalt 44 miljoner euro för landets 400 evangelisk-lutherska församlingar.

– Det handlar om stora pengar för vissa församlingar. Å andra sidan finns det också församlingar som har en god ekonomi och klarar det här fint, säger Perander till Yle.

De evangelisk-lutherska församlingarnas årliga inkomster från kyrkoskatten är knappt 900 miljoner euro medan den statliga finansieringen uppgår till drygt 100 miljoner euro per år. Församlingarna har cirka 15 000 fast anställda medarbetare.

– En del församlingar har meddelat att de överväger permitteringar. Ärkebiskopen och Kyrkostyrelsen har gett en rekommendation att församlingarna ska tillgripa permitteringar som ett sista alternativ när de omorganiserar verksamheten, säger Perander.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning