Yle: Diarré kan vara symtom på coronavirus

Nya forskningsresultat tyder på att diarré kan vara ett tidigt tecken på covid-19, skriver Yle. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Nya forskningsresultat tyder på att diarré kan vara ett tidigt tecken på covid-19, skriver Yle.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) listar inte diarré som ett symtom på att man drabbats av coronaviruset.

Johanna Louhimo, specialistläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) gastroenterologiska kirurgi, säger ändå till Yle att nya forskningsresultat tyder på att åtminstone en del patienter upplever matsmältningsbesvär som första symtom på covid-19.

Flera internationella medicinska skrifter har på senaste tid rapporterat om sambandet mellan magbesvär och coronasmitta. Bland annat visar en studie publicerad av American Journal of Gastroenterology att över hälften av de som deltog i studien hade lidit av matsmältningsproblem såsom nedsatt aptit och diarré. 103 av de totalt 204 coronasmittade personerna som undersöktes listade matsmältningsbesvär som ett symtom de haft.

Yle skriver att man kontaktat THL för en kommentar, men på grund av tidsbrist från de sakkunnigas håll uteblev kommentaren.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning