Yle-debatten och skenhelig kollektivism

”Yle-debatten visar hur inkonsekvent man väljer att åberopa antingen det nationella kollektivet eller det globala tidevarvets individcentrerade marknadsetos.”

Yles roll i samhället står åter på agendan. Den pågående debatten om Yle-podden Snålmannen och Spargrisen pekar också på högintressanta aspekter gällande nationen, globaliseringen och begreppet...