Yle: Coronakrisens utmaningar delar riksdagsledamöterna när det gäller klimatmålen

Klimatdemonstration i Helsingfors i september 2019. Bild: Sören Jonsson/SPT

En enkät gjord av Yle visar att många riksdagsledamöter är beredda att fortsätta klimatarbetet trots att coronaviruset ställer till med problem.

Enligt regeringsprogrammet ska Finland vara klimatneutralt före 2035 och även bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. När man satte upp dessa mål fanns coronaepidemin inte med i bilden.

Yle har gjort en enkät som undersöker hur riksdagsledamöterna nu förhåller sig till de uppsatta målen. 122 ledamöter svarade på enkäten. Av dessa var ungefär hälften (48 procent) av den åsikten att regeringen borde hålla fast sina klimatmål. 40 procent svarade att regeringen borde sänka ambitionsnivån och 12 procent kunde inte svara på frågan.

Yle skriver att regeringspartierna De gröna, Vänsterförbundet och Socialdemokraterna är eniga i att regeringen borde fortsätta åtgärderna mot klimatförändringen. Samlingspartiet och Sannfinländarna är mest för att skära ner på åtgärderna. Enligt enkäten råder skilda meningar om frågan i SFP.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning