Yle: Allt fler barn skickas på neuropsykiatriska undersökningar

De öppna inlärningsmiljöerna kan vara en orsak till att allt fler barn söker sig till neuropsykiatrisk vård. Bild: Sofie Fogde/SPT

De barn som får remiss till en neuropsykiatrisk undersökning har fördubblats under fem års tid, skriver Yle.

Bara under förra året skrevs 66 000 remisser till neuropsykiatrisk utredning åt 6–13-åriga barn i Finland. På grund av olika symtom har man velat utreda om barnen kan ha adhd eller ADD, som kan behöva behandling. Det visar den statstik som Yle presenterar. Under 2014 fick färre än hälften en liknande remiss.

Biträdande överläkare Päivi Lindholm vid Uleåborgs universitetssjukhus säger att orsaken inte nödvändigtvis är att barn har fler särdrag nu än tidigare. I stället kan en orsak vara förändringarna i skolvärlden, den nya läroplanen och hur den tolkas.

– Tolkningarna av självständighet och gemensam inlärning har lett till situationer där det förväntas väldigt mycket av väldigt små barn, säger Lindholm till Yle.

Den nya läroplanen för de lägre årskurserna började användas år 2016.

Enligt experter som Yle pratat med kritiseras också de öppna inlärningsmiljöer som skolorna börjat implementera. En del barn gynnas av att få göra sina skoluppgifter på en dyna på golvet, medan andra barn störs av den ständiga rörelsen i skolrummen.

Biträdande överläkare Lindholm säger att allt fler barn med allt lindrigare neuropsykiatriska särdrag söker sig till vård för att de inte klarar av vardagen.

– De här barnen hade tidigare klarat sig utan den barnpsykiatriska specialistvården.

Lindholm säger till Yle att det här leder till en situation där man med mediciner och terapi förväntas lösa ett problem som uppkommit på grund av yttre faktorer och för höga förväntningar.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning