Yle: 48 000 finländska skolbarn är inhysta i tillfälliga utrymmen

I bland annat Kvarnbackens skola i Borgå går eleverna i tillfälliga baracker. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Nästan var tionde elev går i skola i tillfälliga skolbyggnader.

Den absolut vanligaste orsaken till att skolelever blir inhysta i tillfälliga skolbaracker är dålig inomhusluft. Det konstaterar Yle i sin skoljämförelse. På Yles webbplats kan man kommunvis se hur många skolungdomar som inte kan gå i sin vanliga skolbyggnad.

Under höstterminen 2018 studerar åtminstone 47 951 skolelever antingen helt eller delvis i en tillfällig skolbyggnad. Det motsvarar nio procent av alla kommunala låg- och högstadieelever.

Personal och elever som Yle har talat med konstaterar att det positiva med tillfälliga byggnader är att kommunen valt att åtgärda mögelproblemen.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39