Yle: 48 000 finländska skolbarn är inhysta i tillfälliga utrymmen

I bland annat Kvarnbackens skola i Borgå går eleverna i tillfälliga baracker. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Nästan var tionde elev går i skola i tillfälliga skolbyggnader.

Den absolut vanligaste orsaken till att skolelever blir inhysta i tillfälliga skolbaracker är dålig inomhusluft. Det konstaterar Yle i sin skoljämförelse. På Yles webbplats kan man kommunvis se hur många skolungdomar som inte kan gå i sin vanliga skolbyggnad.

Under höstterminen 2018 studerar åtminstone 47 951 skolelever antingen helt eller delvis i en tillfällig skolbyggnad. Det motsvarar nio procent av alla kommunala låg- och högstadieelever.

Personal och elever som Yle har talat med konstaterar att det positiva med tillfälliga byggnader är att kommunen valt att åtgärda mögelproblemen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning