Xi – kejsaren av Kina

De negativa konsekvenserna av Maos envälde tycks vara glömda, Kina har skapat förutsättningar för en ny envåldshärskare.