Konsumtionen av kött, kaffe, kakao och trävaror driver tropisk avskogning – nu vill WWF pressa EU till strikt lagstiftning

Brasiliansk regnskog avverkas, lagligt och olagligt, och stora arealer förloras permanent. Företag i EU-länder importerar såväl virke som andra varor som producerats efter avskogning. Det vill WWF att EU stoppar. Bild: Andre Penner/TT–AP

Europeiska konsumenter bidrar fortsättningsvis till att den globala avskogningen fortsätter. Det behövs en strikt EU-lag för att vända utvecklingen, anser miljöorganisationen WWF.

Vi skriver 2021 men det händer fortfarande att också konsumenter som försöker handla hållbart bidrar till att avskogningen i tropiska länder fortsätter. Åren 2005–2017 stod EU för 16 procent av den tropiska avskogning som drevs av internationell handel. Bara Kinas andel var större, framgår av en WWF-rapport.

Företagen har länge kunnat stävja avskogningen i tropikerna med frivilliga insatser, men det har inte hjälpt nämnvärt. Därför anser WWF att EU måste lagstifta för att importen av exempelvis tropiska trävaror ska vara hållbar. Annars kommer vår konsumtion att fortsätta driva avskogning, vilket får allvarliga följder för biologisk mångfald och klimat.

– Konsumenten måste kunna lita på att det som landar i köpkorgen inte driver avskogning, säger Jussi Nikula på WWF.

På EU-nivå står importen av fodersoja, palmolja, nötkött, trävaror, kaffe och kakao för 80 procent av de livsmiljöer som förstörs av avskogning. Det sker främst i Brasilien, Indonesien, Argentina och Paraguay.

De certifikat som ska garantera hållbarhet bromsar den negativa utvecklingen till en del, men de räcker inte långt, framgår av WWF-rapporten. Slutsatsen är att det behövs strikt och täckande lagstiftning på EU-nivå för att alla företag ska hålla sig till standarder som verkligen hejdar avskogningen.

EU är i färd med att lagstifta i den här frågan. WWF uppmuntrar Finlands regering att visa att den menar vad den säger om ambitiös klimat- och miljöpolitik, och sätta press på EU för att lagen ska bli strikt.

Enligt en rapport som WWF publicerade i vintras försvann 43 miljoner hektar skog – ett område motsvarande Sveriges yta – bara åren 2004–2017. Det skedde i regioner som hyser världens mest värdefulla regnskogar i Sydostasien, Afrika och Sydamerika.

WWF kräver att EU-lagen om hållbarhetskrav på handeln måste kräva att importerade skogsprodukter är miljöhållbara, inte bara lagliga. Inga produkter eller råvaror som driver avskogning eller som förstör andra livsmiljöer, som savanner eller våtmarker, ska få importeras till EU.

Företagen och finansiärerna ska åläggas att se till att produkterna inte driver avskogning. Det ska gälla hela kedjan från produktion till förädling, inklusive underleverantörer.

Produktionen ska inte heller få strida mot mänskliga rättigheter. Lagen måste implementeras effektivt och brott mot den ska ge ansenliga straff.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning