WWF vill förbjuda omstridd fiskemetod – en betydande orsak till Östersjöns dåliga skick

Bottentrålning går ut på att ett grovt fisknät dras längs med havsbottnen. Det kan få förödande konsekvenser för vegetationen och fisklivet. Bild: Mostphotos

En av bovarna bakom Östersjöns dåliga tillstånd är den kontroversiella fiskemetoden bottentrålning som har förödande effekter på havsbottnen. Resultaten framgår av en pinfärsk rapport som föreslår trålfiskestopp i stora delar av Östersjön.

Bottentrålning är en viktig fiskeform, i synnerhet i de södra delarna av Östersjön där metoden används till framför allt torsk- och flundrefiske.De senaste decennierna har torskfångsten minskat dramat...