WWF: För mycket kött i vissa städers skolmat

Överdos? Enligt de finländska kostrekommendationerna ska man äta högst 500 gram rött kött och köttprodukter i veckan.  Bild:

Skolmaten i en del städer innehåller för mycket kött, anser miljöorganisationen WWF.

Användningen av rött kött och köttprodukter utreddes i landets tio största städer.

Enligt skolmatsrekommendationerna borde en elev få en tredjedel av sitt dagliga energibehov från skolmaten. I sin utredning utgick WWF också från att en tredjedel av den dagliga köttkonsumtionen bör komma från skolmaten.

Eleverna i de städer som besvarade enkäten fick 76–135 gram kött under skolveckan. För mycket kött serverades i Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors och Vanda.

I Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola och Åbo serverade skolorna kött enligt kostrekommendationerna, meddelar WWF.

Enligt de finländska kostrekommendationerna ska man äta högst 500 gram rött kött och köttprodukter i veckan. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning