WWF: För mycket kött i vissa städers skolmat

Skolmaten i en del städer innehåller för mycket kött, anser miljöorganisationen WWF.

Användningen av rött kött och köttprodukter utreddes i landets tio största städer.

Enligt skolmatsrekommendationerna borde en elev få en tredjedel av sitt dagliga energibehov från skolmaten. I sin utredning utgick WWF också från att en tredjedel av den dagliga köttkonsumtionen bör komma från skolmaten.

Eleverna i de städer som besvarade enkäten fick 76–135 gram kött under skolveckan. För mycket kött serverades i Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors och Vanda.

I Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola och Åbo serverade skolorna kött enligt kostrekommendationerna, meddelar WWF.

Enligt de finländska kostrekommendationerna ska man äta högst 500 gram rött kött och köttprodukter i veckan. 

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39