WWF: Färre havsörnsungar i skärgården i år

Enligt världsnaturfonden WWF har tillväxten av havsörnsbeståndet avstannat. I år föddes omkring 450 havsörnsungar.

Det är framför allt havsörnsbeståndets tillväxt i skärgården och vissa kustområden i västra Finland som har kommit på avvägar. WWF:s uppgifter bygger på en inventering som har gjorts av miljöorganisationens arbetsgrupp för havsörnen.

Enligt WWF fortsätter beståndet att öka i Finska viken och Bottenhavet medan tillväxten har mattats av i havsörnens viktigaste utbredningsområden på Åland, i Skärgårdshavet, Satakunta och Kvarken.

– Det är oftast den skrala tillgången på föda som begränsar tillväxten av beståndet, säger Heikki Lokki på WWF i ett pressmeddelande.

WWF:s volontärer går årligen igenom över 1 000 tips från allmänheten om havsörnens boplatser. I vissa delar av landet får WWF hjälp av Forststyrelsen med den årliga inventeringen av havsörnsbeståndet.

Havsörnen är Finlands största rovfågel. Havsörnsbeståndet kollapsade på 1970-talet då miljögifterna DDT och PCB tog kål på stora delar av beståndet. Tack vare systematiskt naturskyddsarbete har beståndet ökat till livskraftiga nivåer, men nu stöter man på nya hotbilder.

– Vi har de två senaste åren påträffat flera havsörnar som har drabbats av fågelinfluensa, säger Jouko Högmander, som leder WWF:s arbetsgrupp för havsörnen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03