WWF: Färre havsörnsungar i skärgården i år

Enligt världsnaturfonden WWF har tillväxten av havsörnsbeståndet avstannat. I år föddes omkring 450 havsörnsungar.

Det är framför allt havsörnsbeståndets tillväxt i skärgården och vissa kustområden i västra Finland som har kommit på avvägar. WWF:s uppgifter bygger på en inventering som har gjorts av miljöorganisationens arbetsgrupp för havsörnen.

Enligt WWF fortsätter beståndet att öka i Finska viken och Bottenhavet medan tillväxten har mattats av i havsörnens viktigaste utbredningsområden på Åland, i Skärgårdshavet, Satakunta och Kvarken.

– Det är oftast den skrala tillgången på föda som begränsar tillväxten av beståndet, säger Heikki Lokki på WWF i ett pressmeddelande.

WWF:s volontärer går årligen igenom över 1 000 tips från allmänheten om havsörnens boplatser. I vissa delar av landet får WWF hjälp av Forststyrelsen med den årliga inventeringen av havsörnsbeståndet.

Havsörnen är Finlands största rovfågel. Havsörnsbeståndet kollapsade på 1970-talet då miljögifterna DDT och PCB tog kål på stora delar av beståndet. Tack vare systematiskt naturskyddsarbete har beståndet ökat till livskraftiga nivåer, men nu stöter man på nya hotbilder.

– Vi har de två senaste åren påträffat flera havsörnar som har drabbats av fågelinfluensa, säger Jouko Högmander, som leder WWF:s arbetsgrupp för havsörnen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00