WWF: Avverkningar på våren och sommaren hotar fåglars häckning

Världsnaturfonden WWF är orolig för skogsavverkningarnas inverkan på fåglarnas häckning. Bild: Mikael Piippo/SPT

Finlands naturvårdslag tillåter undantag från fridlysningsbestämmelserna när det gäller jordbruk, skogsbruk eller byggande.

Världsnaturfonden WWF kräver att det införs begränsningar av skogsavverkningar under fåglarnas häckningstid. Enligt WWF utgör avverkningarna ett hot mot fåglarnas häckning i och med att träd fälls och stora maskiner rör sig i skogen.

Enligt WWF häckar största delen av fåglarna i april-juli. Finlands naturvårdslag förbjuder dödande av fridlysta arter och avsiktligt skadande av deras bon. Också bland annat avsiktligt störande av fridlysta arter är förbjudet, i synnerhet under förökningstiden.

Lagen tillåter emellertid undantag från dessa bestämmelser när det gäller jordbruk, skogsbruk eller byggande. I dessa fall heter det att man ska undvika att skada eller störa fridlysta djur och växter om det är möjligt utan avsevärda merkostnader.

WWF anser att naturvårdslagen i sin nuvarande form strider mot Europeiska unionens fågeldirektiv och att lagen bör ändras.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning