WWF: Avverkningar på våren och sommaren hotar fåglars häckning

Världsnaturfonden WWF är orolig för skogsavverkningarnas inverkan på fåglarnas häckning. Bild: Mikael Piippo/SPT

Finlands naturvårdslag tillåter undantag från fridlysningsbestämmelserna när det gäller jordbruk, skogsbruk eller byggande.

Världsnaturfonden WWF kräver att det införs begränsningar av skogsavverkningar under fåglarnas häckningstid. Enligt WWF utgör avverkningarna ett hot mot fåglarnas häckning i och med att träd fälls och stora maskiner rör sig i skogen.

Enligt WWF häckar största delen av fåglarna i april-juli. Finlands naturvårdslag förbjuder dödande av fridlysta arter och avsiktligt skadande av deras bon. Också bland annat avsiktligt störande av fridlysta arter är förbjudet, i synnerhet under förökningstiden.

Lagen tillåter emellertid undantag från dessa bestämmelser när det gäller jordbruk, skogsbruk eller byggande. I dessa fall heter det att man ska undvika att skada eller störa fridlysta djur och växter om det är möjligt utan avsevärda merkostnader.

WWF anser att naturvårdslagen i sin nuvarande form strider mot Europeiska unionens fågeldirektiv och att lagen bör ändras.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning