Winellska skolan flyttar till modulbyggnader?

Flytt? Winellska skolans hälsovådliga utrymmen är ett stort problem i Kyrkslätt. Bild: Ksf Media/Arkiv/Olle Hakala

Utrymmesförvaltningen i Kyrkslätts kommun föreslår för fullmäktige att eleverna vid Winellska skolans B-del flyttas till modulbyggnader i höst.

Problemen med den skadliga inomhusluften i Kyrkslätts svenska skolcentrum där Winellska skolan verkar har fått en ny vändning. Enligt ett förslag av kommunens utrymmesförvaltning skulle skolan verka i modulbyggnader från och med i höst. I det första skedet gäller det utrymmen för 400 elever och lärare. Enligt byggnadschef Jarno Köykkä är det kommunfullmäktige som har sista ordet i frågan.

– Om eleverna placeras i modulbyggnader får vi tid att undersöka ordentligt vilket alternativ som är bäst – en totalrenoverig eller en rivning av byggnaden, säger Köykkä.

Det behövs modulbyggnader för ungefär 2 400 kvadratmeter. De årliga kostnaderna skulle uppgå till 600 000 euro. Under jullovet gjordes reparationer och städningar i B-delen i Winellska skolan. Enligt Köykkä har åtgärderna haft en effekt.

– Men det är klart att det är mycket svårt att reparera en byggnad så att ingen får symtom, säger Köykkä.

Men det finns ju byggnader där ingen får symtom?

– Det stämmer. Men i det här fallet är det mycket svårt att i nuläget reparera så att ingen får symtom.

Enligt Anna Aintila (SFP), som är ordförande för bildningsnämndens svenska sektion, är behovet av modulbyggnader akut. Hon hoppas på tillfälliga utrymmen redan i vår.

– Det finns klassrum i B-delen som är i så dåligt skick att de borde stängas omedelbart. Många elever har fått symtom och har läkarintyg på att de inte får vistas i byggnaden, säger Aintila.

Hon ger inte mycket för de åtgärder som man vidtagit under jullovet.

– Byggnaden är slarvigt byggd och i så dåligt skick att den är mycket svår att renovera. Det som gjordes under jullovet är inte tillräckligt och ingen permanent lösning, säger Aintila.

En elev med symtom har fått undervisning med hjälp av Skypetelefon, men enligt Aintila har den lösningen fungerat dåligt.

Det är oklart var modulbyggnaderna skulle placeras och för hur lång tid. I Kyrkslätt är det också aktuellt med renovering av Gesterby finskspråkiga lågstadieskola, som också skulle verka i modulbyggnader.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning