WHO:s nya rekommendationer för småbarn: Mera lek och mindre skärmtid

Ett litet barn ska vara fysiskt aktivt, ju mer desto bättre, skriver WHO. Bild: SPT/Catariina Salo

Den tid ett litet barn sitter stilla kan med fördel utnyttjas för umgänge med en vuxen hellre än att barnet sitter ensamt med en skärm, skriver WHO. Det främjar barnets utveckling.

Några rekommendationer för barn under 1 år

Barnet bör vara fysiskt aktiv flera gånger under dagen, företrädesvis sysselsatt med att leka på golvet. Riktigt små barn bör i vaket tillstånd ligga på magen på golvet totalt minst 30 minuter längs med dagen.

Barnet ska inte hållas fastspänt mer än en timme i till exempel vagnen eller babysittern. Skärmtid för så små barn rekommenderas inte. Däremot rekommenderas umgänge med vårdnadshavaren medan barnet sitter fastspänt.

Ett barn i åldern 0-3 månader rekommenderas totalt 14-17 timmars sömn av god kvalitet under dagen, för barn i åldern 4-11 månader rekommenderas 12-16 timmar. Tiden inkluderar nattsömn och tupplurar under dagen.

Barn under fem år bör tillbringa mindre tid framför en skärm eller fastspänd i vagnar och barnstolar och i stället tillbringa mer tid med aktiv lek för att växa och hållas friska. Även sömnens kvalitet måste vara god.

Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i ett pressmeddelande på onsdagen med anledning av att man publicerat nya rekommendationer för fysisk aktivitet och sömn för barn under fem år.

– För att få en god hälsa ska man göra det som är bäst för hälsan från livets första stunder, säger generaldirektör Tedos Adhanom Ghebreyesus vid WHO i pressmeddelandet.

Några rekommendationer för barn i åldern 1-2 år

Barnet borde vara fysiskt aktivt på olika sätt under minst 180 minuter under dagen. Ju mer desto bättre. Aktiviteterna bör inte vara för lätta.

Barnet bör inte hållas fastspänt mer än en timme åt gången eller sitta stilla långa tider. En ettåring bör inte tillbringa tid ensam stillasittande vid en skärm. En tvååring bör inte sitta stilla vid en skärm mer än en timme. Stillasittande tid rekommenderas som ett tillfälle för umgänge mellan barn och vårdnadshavare.

Barnet bör få 11-14 timmars kvalitativ sömn under dygnet och tiderna för när man går till sängs och när man vaknar bör vara regelbundna.

Mer fysisk aktivitet, mindre stillasittande och bättre sömnkvalitet i småbarnsåldern ökar den fysiska och psykiska hälsan och förebygger barnfetma och sjukdomar kopplade till övervikt senare i livet, skriver WHO i sina riktlinjer.

Den tid barnet sitter stilla bör också göras kvalitativ genom att barnet tillbringar tid med en vuxen i en social interaktion där man till exempel läser sagor, berättar historier, sjunger eller spelar spel. Sådana aktiviteter bidrar också positivt till barnets hälsa och utveckling, skriver WHO.

Några rekommendationer för barn i åldern 3-4 år

Barnet bör vara fysiskt aktivt i minst 180 minuter under en dag och aktiviteterna bör variera i intensitet. Minst 60 minuter av aktiviteterna bör vara måttligt eller mycket ansträngande. Ju mer aktivitet desto bättre.

Barnet bör inte hållas fastspänt i mer än en timme och skärmtiden bör inte överstiga en timme under ett dygn. Stillasittande tid kan med fördel tillbringas i samvaro med en vuxen.

Barnet bör få 10-13 timmar av kvalitativ sömn under dygnet och tiderna för när man sover och när man vaknar bör vara regelbundna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46