WHO slår larm om tonåringars försämrade psykiska hälsa – skolstress ett växande problem

25 procent av dagens ungdomar uppger sig känna oro, ångest och ha sömnproblem minst en gång i veckan. Att var fjärde ungdom känner så oroar Världshälsoorganisationen WHO. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Världshälsoorganisationen WHO:s rapport över 11-15 åringars hälsa visar att oskyddat sex, skolstress och övervikt är växande hälsoproblem bland unga. Speciellt oroade är forskarna över de ungas allt sämre psykiska välbefinnande.

Världshälsoorganisationen WHO har sammanställt en rapport över europeiska och kanadensiska 11-15 åringars hälsa, såväl den fysiska som den psykiska hälsan.

Rapportens resultat är oroväckande.

"De stigande siffrorna för pojkar och flickor över hela Europa som uppger sämre psykiskt välbefinnande, som känner sig nedstämda, oroliga och irritabla, det är ett bekymmer för alla oss", säger doktor Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionala direktör för Europa, i ett pressmeddelande.

Rapporten består av uppgifter om närapå 230 000 ungdomar från totalt 45 olika länder. Ungdomarnas hälsa granskades under åren 2014-2018. För ett flertal av länderna gäller att den psykiska hälsan blev allt sämre bland de unga under uppföljningsåren.

Dessutom förekommer stora variationer länder emellan, vilket vittnar om att kulturella, politiska och sociala faktorer spelar stor roll för hur det psykiska välbefinnandet utvecklas.

Oskyddat sex och skolproblem ökar

Ju äldre den unga blir, desto mer ökar risken för psykisk ohälsa. Flickor känner också i högre grad än pojkar sig nedstämda och ångestfyllda. 25 procent av ungdomarna uppgav sig känna oro, ångest och ha sömnproblem minst en gång i veckan. Att var fjärde ungdom känner så oroar WHO.

"Det är oroande att unga uppger för oss att allt inte är som det ska med deras psykiska välbefinnande och vi måste ta detta meddelande på allvar. Gott psykiskt välbefinnande är en essentiell del av en hälsosam ungdomstid", säger doktor Jo Inchley, internationell koordinator vid Health behaviours among School-aged Childrens (HBSC).

Problemområden för ett ökande antal unga är bland annat att fler och fler känner skolstress och att färre unga trivdes i skolan år 2018 är år 2014.

Andelen överviktiga har också ökat sedan 2014, och i dag anses en femtedel av de unga bära på övervikt. Ett tredje problemområde som forskarna lyfter fram är att allt fler unga i dag har oskyddat sex. Bland de unga som uppgav sig ha sex, valde en fjärdedel att inte skydda sig under samlaget.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning