Whisky, feminism och EU-skepticism

Bild: Liberalpartiet

Förutom partierna som sitter i riksdagen finns det fyra registrerade partier:

Finlands kommunistiska parti

Partiet föddes ur det gamla kommunistiska partiet, helt som Vänsterförbundet och Kommunistiska arbetarpartiet. Det nya partiet grundades 1994 på grund av splittring och på grund av skulder som det gamla partiet hade samlat på sig.

Partiet för en socialistisk och antikapitalistisk politik och är bland annat för en grundtrygghet på åttahundra euro för alla medborgare. Det är också emot kärnkraft. Partiet har nio ledamöter i kommuners fullmäktige sedan kommunalvalet 2012.

Bild: Liberalpartiet

Kommunistiska arbetarpartiet

Finlands kommunistiska partis radikalaste falang bildade partiet 1988.

Enligt partiet saknar Finlands kommunistiska parti klassanalys och marxistisk-leninistisk teori. Partiet är bland annat emot Finlands EU-medlemskap och bojkottar Europaparlamentsvalen. Partiet fick inga ledamöter invalda i kommunalvalet 2012.

Bild: Finlands kommunistiska parti

Liberalpartiet - Frihet att välja

Partiet grundades i fjol. Det hette ursprungligen "Det nationella whiskypartiet", men bytte namn så att det skulle tas seriöst. Partiet har ännu inget officiellt svenskspråkigt namn.

Partiet är för en liberalistisk politik och ser att människan ska vara fri att göra vad hon vill så länge ingen annan tar skada. De är emot statlig reglering av bland annat alkoholförsäljningen. En del av krafterna bakom partiet har också varit aktiva inom Piratpartiet. Partierna samarbetar.

Bild: Kommunistiska arbetarpartiet

Piratpartiet

Partiet grundades 2008. Det togs bort från partiregistret i fjol på grund av att det inte fått några kandidater invalda i riksdagsvalen 2011 och 2015. Det samlade femtusen anhängarkort och registrerade sig igen.

Partiet är en del av den internationella piratrörelsen som är för fri delning av filer, yttrandefrihet och skydd av privatliv. De förhåller sig kritiskt till immateriellrätt och patentsystemet.

Bild: Piratpartiet

Det finns också många partier som inte är registrerade. Här är några partier som vill registrera sig:

Feministinen puolue

Partiet grundades för några veckor sedan. Det har inget officiellt svenskt namn. Namnet betyder "Feministiskt parti" (fri översättning). Partiet samlar för tillfället anhängarkort.

Partiet ska föra en feministisk politik. Det är emot diskriminering på grund av hudfärg, ursprung, kultur, könsuttryck, sexualitet, funktionsförmåga, ålder eller klass. Viktiga frågor är mänskliga rättigheter, kvinnans ställning i samhället och flyktingarnas situation. Ekonomiskt står partiet nära Vänsterförbundet och Gröna förbundet.

Medborgarpartiet

Centerns Europaparlamentariker Paavo Väyrynen grundade partiet i början av året. Partiet har samlat 5 000 anhängarkort och ska registrera sig. Endast nuvarande eller tidigare medlemmar i riksdagen eller Europaparlamentet får gå med i partiet.

Partiet är emot Finlands EU-medlemskap och anser att Finland ska hålla sig utanför militärallianser. Partiet ska inte ställa upp kandidater i Europaparlamentsval.

Muutos

Partiet grundades 2009 och hette då Förändring 2011. Partiet togs bort från partiregistret i fjol på grund av att det inte fått några kandidater invalda i riksdagsvalen 2011 och 2015. Det samlar för tillfället anhängarkort.

Partiet förespråkar folkdemokrati, yttrandefrihet och möjligheter att påverka på gräsrotsnivå. Partiet anser också att invandringen till Finland ska minskas och har stått bakom rasistiska och islamofobiska evenemang.

Självständighetspartiet

Partiet grundades 1994 under namnet Vapaan Suomen Liitto. Det togs bort från partiregistret i fjol på grund av att det inte fått några kandidater invalda i riksdagsvalen 2011 och 2015. Det samlar för tillfället anhängarkort.

Partiet anser att Finland ska gå ur EU och att vi sedan ska fortsätta det ekonomiska samarbetet genom det så kallade EES-avtalet. De är också emot ett Natomedlemskap och vill att bindande folkomröstningar ska tas i bruk.

Suomidemokraatit

Partiet grundades för ungefär fyra år sedan och började jobba för en registrering i slutet av fjolåret. Partiet består till stor del av medlemmar i Sannfinländarna, Muutos och Självständighetspartiet som är missnöjda med den nuvarande regeringens politik. Partiet har inget officiellt svenskspråkigt namn. Namnet betyder "Finska demokrater" (fri översättning).

Partiet är emot Finlands EU-medlemskap och är speciellt missnöjda med regeringens asyl- och invandringspolitik. De har också deltagit i en demonstration i april mot moskébygget i Helsingfors.

Grunda och registrera en förening med ett politiskt syfte. För att din förening ska kunna bli ett parti måste stadgarna bestämma att föreningen har ett politiskt syfte och att besluten inom föreningen tas demokratiskt. Gör också ett allmänt program med föreningens principer och syften.

Registrera din förening vid Patent- och registerstyrelsen.

Samla in 5 000 anhängarkort av personer som stöder ditt parti och är röstberättigade i Finland. En del av korten brukar förkastas på grund av dubbletter eller ofullständig information, så förbered dig för det och samla in extra kort. Du behöver personens personuppgifter, försäkran om att hen är röstberättigad, underskrift och datering. Alla kort måste samlas inom ett år.

Skicka in anhängarkorten, ett utdrag från föreningsregistret, officiellt styrkt avskrift på föreningens stadgar och ert allmänna program. Sedan är det bara att vänta. Det brukar ta drygt en månad för Justitieministeriet att föra in partiet i partiregistret.

Ditt parti tas bort från partiregistret ifall det inte lyckas få en enda riskdagsledamot invald eller minst två procent av sammanlagda rösterna i två efterföljande riksdagsval.

Låter det här krångligt? Du kan också ställa upp i val om du stöds av en valmansförening. Din valmansförening måste bestå av minst hundra röstberättigade personer vid riksdagsval, tjugotusen vid presidentval, tvåtusen vid Europaparlamentsval och, beroende på kommunens storlek, tre, fem eller tio vid kommunalval.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning