Weimar – jakten på Zodiaken vinner Antonia-priset 2018

"Till de klart bästa avsnitten hör slutscenen med Alex Holmlunds isande monolog om Hitlers respektive dagens vision av tävlingssamhället inramad av en ryckig danskoreografi ", skrev Hbl:s recensent Otto Ekman om föreställningen i april. Bild: Jonatan Sundström

Antonia-priset 2018 för konstnärligt mod och mångfald inom finlandssvensk teater går till Konstuniversitetets Teaterhögskolas föreställning Weimar – jakten på Zodiaken.

"Weimar är inte en historisk plats, det är vår värld, här och nu. Föreställningen frågar: vad är det för en värld, vem är "vi", som lever med en ständigt närvarande aning om en dunkelt hotande katastrof – eller är katastrofen redan här? Föreställningens styrka ligger i dess angelägenhet, som visar sig som en scenisk energi i undersökandet av frågan, en energi som är lika mycket tanke som känsla, och av en annan intensitet än i någon annan föreställning juryn såg", motiverar juryordföranden Joel Backström.

Weimar – jakten på Zodiaken är regisserad av Anders Carlsson till Konstuniversitetets Teaterhögskolas utbildningsprogram i skådespelarkonst på svenska. På scenen ser vi Wilhelm Enckell, Minni Gråhn, Kristofer Gummerus, Petra Heinänen, Tuuli Heinonen, Alexander Holmlund, Salla Loper, Sannah Nedergård, Alexander Wendelin, Klara Wenner Tångring och Ole Øwre. Föreställningen är ett lärdomsprov för samtliga magisterstuderanden.

"Weimar predikar inte, men slätar inte heller över eller håller angelägenheten på avstånd med postmodern ironi eller kalkylerad otydlighet. Skådespelarna och texten de talar famlar ibland, men den söker, och med ett stort allvar. Kort sagt: föreställningen är en lika hoppfull som uppfordrande påminnelse om vad teater kan vara bortom det orkeslöst bekväma, förutsägbart teatraliska som dominerar det finlandssvenska fältet. Därför går Antonia-priset 2018 till Weimar", fortsätter Backström.

De övriga nominerade föreställningarna var Oblivia och Theater Rampes Nature Theatre of Oblivia och Teater Viirus' Den Andra Naturen.

Antonia-priset utdelades trettonde gången under Hangö Teaterträff 2018, nu av en jury som består av filosoferna Joel Backström, Salla Peltonen, Hannes Nykänen och Göran Torrkulla.

Läs Hbl:s recension av föreställningen här: https://www.hbl.fi/artikel/entusiastisk-weimarkavalkad/

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning