Webbterapi kan rädda liv

RÄDDNINGEN. Det är lättare för patienter med upplevt fult utseende att ta till sig terapi på webben än i direkt kontakt med läkare, visar en svensk studie. Bild: Mostphotos

Människor som är sjukligt missnöjda med sitt utseende är en ofta förbisedd och utsatt patientgrupp. Svenska forskare har tagit fram en webbaserad behandlingsterapi, som sägs vara effektiv.

Dysmorfofobi heter den psykiatriska diagnosen för personer som lider av en starkt självupplevd fulhet. De uppfattar att det är något allvarligt fel med deras utseende fastän de ser helt normala ut.

Det är betydligt allvarligare än man kunde tro. De drabbade löper förhöjd risk att begå självmord, och diagnosen är förknippad med sjukskrivning och stort lidande.

Dessbättre uppger forskare vid Karolinska institutet i Stockholm att de har tagit fram ett botemedel. De kallar det internetbaserad KBT där förkortningen står för kognitiv beteendeterapi, och de redogör för detta i en artikel i British Medical Journal. Studien sägs kunna bidra till att fler personer med diagnosen kan få vård.

Det är ytterst viktigt eftersom dysmorfofobi, trots tillståndets allvarliga karaktär, länge har förbisetts inom vården. Det har med andra ord varit svårt att få hjälp, och i synnerhet effektiv hjälp.

Svenskarna har nu testat webbaserad KBT på 94 patienter, den största grupp med den här diagnosen som någonsin testats. En tredjedel av patienterna var helt botade efter tolv veckors behandling.

– Resultaten visade att internet-KBT var överlägset jämfört med stödsamtal och att behandlingseffekten av internet-KBT är fullt jämförbar med den som uppnås vid traditionell KBT, säger studiens försteförfattare Jesper Enander vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Av patienterna som deltog hade många varit sjuka i flera år och haft tidigare kontakter med hälso- och sjukvården. Var femte deltagare hade tidigare gjort mellan en och sex plastikoperationer för att försöka åtgärda upplevda fel med utseendet. I studien slumpades deltagarna till en av två behandlingar: internet-KBT eller en kontrollgrupp bestående av stödsamtal. Den grupp som lottades till stödsamtal blev senare erbjudna KBT.

Direkt efter behandlingsavslut hade hälften av personerna i KBT-gruppen minskat sina symtom avsevärt och var tredje var alltså helt botad. Behandlingen ökade också livskvaliteten för deltagarna och minskade depressiva symtom. Hälften av de som hade en pågående depression vid studiens start var inte längre deprimerade efter att de avslutat sin behandling.

Forskarna hoppas att behandlingen på sikt ska bli tillgänglig inom den reguljära sjukvården, så att fler personer som lider av tillståndet får tillgång till effektiv behandling.

Många personer med dysmorfofobi står i dag utan behandling dels för att tillståndet är relativt okänt inom sjukvården, dels för att personer med dysmorfofobi inte söker vård på grund av rädsla för att uppfattas som ytliga eller för att inte att bli tagna på allvar i mötet med sjukvården.

– Flertalet av deltagarna i studien uttryckte också att det var just att de kunde göra behandlingen på internet som var det som gjorde att de sökte vård över huvud taget, säger överläkaren Christian Rück vid Karolinska Institutet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning