Wärtsiläs Mikael Lilius är årets styrelseordförande

Mikael Lilius (i förgrunden). Bild: Lehtikuva/Seppo Samuli

Mikael Lilius utnämndes till årets bästa styrelseordförande för börsbolag i tävlingen Chair of the Year som ordnas av Börsstiftelsen.

Enligt juryn har Mikael Lilius utmärkt sig genom internationella uppgifter inom ledningsposter och styrelser för flera nordiska företag. Han har dessutom varit en stark bakgrundspåverkare inom den akademiska världen.

Lilius har fungerat som Wärtsiläs styrelseordförande sedan 2011. Under hans ordförandeskap har teknologikoncernen Wärtsiläs ägarvärde närapå fördubblats.

– Mikael Lilius har upprepade gånger fungerat som styrelseordförande i krävande situationer. Under hans ledning har styrelserna på ett lyckat sätt kunnat rekrytera verkställande direktörer och besluta om ombildningar. Resultaten är övertygande, skriver Sari Lounasmeri, juryns ordförande och verkställande direktör för Börsstiftelsen, i ett pressmeddelande.

Nationellt och nordiskt

Chair of the Year är ett nordiskt erkännande som årligen tilldelas en styrelseordförande för ett börsbolag i varje nordiskt land. Bland de nationella vinnarna utses sedan en vinnare av det nordiska priset, som offentliggörs senare under våren.

Enligt Mikael Lilius har styrelsens medlemmar ett betydande ansvar och allt större arbetsbörda.

– Styrelsens ordförande beslutar vad som tas och vad som inte tas fram i agendan. En ordförande har större åtkomst till information än styrelsens övriga medlemmar. I en multinationell styrelse kan det med kort varsel vara svårt att hitta gemensam tid. Till exempel i val av verkställande direktör måste ordföranden ta åt sig en aktiv roll, skriver Lilius.

Tävlingens jury bestod av Börsstiftelsens VD Sari Lounasmeri (ordförande), styrelseordförande för Neste och fjolårets vinnare Jorma Eloranta, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses VD Jannica Fagerholm, före detta överdirektör av statens ägarstyrning Eero Heliövaara, samt Ilmarinens VD Timo Ritakallio.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46