Wärtsilä: Vindkraft är billigare och säkrare än kärnkraft

Bolaget Wärtsilä flaggar för vindkraft. Bild: SPT

Enligt Wärtsiläs analys är vindkraft framtidens melodi på den finländska energimarknaden. Wärtsilä hävdar att vindkraft är både billigare och säkrare än kärnkraft.

Energiproduktion genom vindkraft är både förmånligare och säkrare än kärnkraft, hävdar företaget Wärtsilä som gjort en analys av energiproduktionens och den finländska energimarknadens framtid.

I analysen målar Wärtsilä upp 20 scenarier, och försöker beräkna vilka lösningar som skulle vara bäst för finländska energibolag i framtiden. Analysen är fullständigt marknadsbaserad och beaktar till exempel inga former av energistöd.

Enligt Wärtsilä var vindkraft i kombination med en tillräcklig reglerkapacitet billigare och säkrare än kärnkraft i alla 20 scenarier.

I Wärtsiläs analys var produktionsportföljer som i huvudsak innefattade vindkraft i medeltal 25 procent billigare än portföljer som byggde på kärnkraft.

Slutsatsen är att vindkraften i framtiden kommer att möjliggöra en lönsam affärsverksamhet för finländska energibolag, också utan statliga stödpaket.

I Wärtsiläs beräkningar var vindkraft också ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att minska på koldioxidutsläppen än kärnkraft.

Bolaget har sammanfattat sin analys i den nya boken Puhallus – tuulivoimalla menestykseen, som publicerades på onsdagen.

Wärtsiläs affärsverksamhet går bland annat ut på att skapa och leverera teknologiska lösningar för marin- och energimarknaderna.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39