Warszawas skitvatten rakt ut i flod – polsk avloppskollaps påverkar Östersjön

Östersjön får nu ta emot orenat polskt smutsvatten till följd av haveriet i reningsverket utanför Warszawa. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Haveriet i ett polskt avloppsverk utanför Warszawa kan innebära ett rejält avbräck i Östersjöns återhämtning, men en finsk specialist på belastningsfrågor säger att snabba reparationer kan rädda läget.

Haveriet i det polska reningsverket Czajka utanför Warszawa i lördags innebär att 3 000 liter smutsigt avloppsvatten per sekund forsar ut i floden Wisla. Så småningom når det Östersjön, där floden mynnar ut. Det innebär att Östersjön, där det hittills funnits förhoppningar om små, små tecken på återhämtning från övergödning och gifter, nu får ta emot mängder med gödande och giftiga ämnen.

Ännu flera dagar efter haveriet rann skitvattnet från storstaden Warszawa rakt ut helt utan rening. Polska myndigheter hoppas nu kunna åtgärda utsläppen i slutet på veckan, enligt bland andra SVT Nyheter, men helt säkert är det inte.

Fosfor ger algblomning

Värst är utsläppen av fosfor, som orsakar algblomning, säger Lars Sonesten, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och ordförande för organisationen Helcom, som verkar för att minska miljöpåverkan på Östersjön.

Specialforskare Seppo Knuuttila på Finlands miljöcentral är expert på belastningsfrågor och tonar ner de värsta katastrofscenarierna när det gäller Östersjön. Han säger att de fosformängder som nu rapporteras rinna ut i Wisla är värst för området där orenat vatten rinner ut, men påminner om att Warszawa inte ligger vid kusten och att vattnet flyter en lång väg innan det når flodmynningen vid Östersjön.

Knuuttila beräknar att en månads utsläpp efter haveriet ungefär motsvarar årsutsläppet från Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors. Verket i Viksbacka renar vattnet från cirka 800 000 hushåll och industrin i Helsingfors och fem av grannkommunerna.

– Vi talar inte om en helt obetydlig olycka i Polen, men om man får rörreparationerna gjorda inom några veckor eller en månad så är följderna knappast katastrofala, säger Knuuttila.

Kommer vi att se våra stränder drabbas av massiva extra algblomningar nästa år på grund av det här utsläppet?

– Absolut inte. I själva verket innebär det här nu en extrabelastning på cirka 1 procent av den normala mängden fosforutsläpp i Wisla, säger Knuuttila.

De polska myndigheterna har kritiserats för att mörka olyckan i ett helt dygn, men Knuuttila berömmer dem för öppen och snabb information.

– Det är bra att förstå proportionerna här. Nu kommer folk att säga att polackerna igen smutsar ner Östersjön, men i själva verket har landet redan halverat sina utsläpp under 2000-talet. Polen har skött sig mycket bra efter EU-inträdet.

Lars Sonesten bedömer också att läget just nu är mest akut för Wisla.

– Ju längre tid vattnet släpps ut orenat, desto större blir problemen för Östersjön. Det blir en större utmaning att se till att Östersjön återhämtar sig, säger han.

– Polen släpper ut mycket, omkring en tredjedel av hela belastningen på hela Östersjön, säger Sonesten.

EU:s krav har hjälpt

Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt vatten i Sverige, konstaterar att det som hänt nu är en slags otäck påminnelse om hur det var innan Polen gick med i EU. Då skickades nästan allt avloppsvatten ut i Östersjön helt orenat.

– Det har skett fantastiskt mycket sedan EU-inträdet, då Polen började följa EU:s avloppsvattendirektiv.

De båda svenska experterna ser avloppskollapsen som mycket problematisk för Östersjön om utsläppet inte hejdas snart, utan får fortsätta länge.

– Störst blir problemen lokalt, allt djurliv i floden försvinner. Det är en katastrof där. Även i Gdanskbukten i flodmynningen vid Östersjön blir det stor påverkan. Men syrebrist och algblomning till följd av utsläppen kommer att påverka hela Östersjön om inte utsläppen snabbt åtgärdas, säger Finnson.

De 3 000 liter orenat avloppsvatten som nu rinner ut innebär 260 000 kubikmeter per dygn. Det ger ungefär 2,3 ton fosfor per dygn, och 12 ton kväve som så småningom åker ut med floden ut i Östersjön.

Om utsläppen till följd av haveriet skulle pågå under ett helt år skulle det innebära en ökning med cirka 20 procent från floden Wisla. Via floden kommer normalt 4 000 ton fosfor och 80 000 ton kväve varje år ut i Östersjön.

Sverige släpper ut omkring 700–800 ton fosfor per år i egentliga Östersjön, vilket innebär havet vid Ålands skärgård ned till Öresund.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning