Wallin: Populism, nationalism och extremism skapar oreda

Arkivbild. Bild: Tor Wennström

Målet med hybridverksamhet, desinformation och lögner i det virtuella rummet är att skapa oreda och missnöje med politiskt ledarskap och politiska processer, eller påverka valresultat, säger Stefan Wallin.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin talade om dessa ämnen i sitt gruppanförande om den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen.

– Detta i kombination med populism, nationalism och extremism utgör i dag en stor utmaning för flera av de demokratiska värderingar vi länge trott är okränkbara.

Wallin konstaterade också att möjligheterna inom försvarssamarbetet med Sverige är långt ifrån uttömda. Vad gäller Nato hänvisade Wallin till SFP:s program enligt vilket Finland år 2025 är medlem i Nato.

– Ett folkligt stöd är enligt SFP dock en förutsättning för medlemskap, något som också Nato själv förutsätter. 

FNB

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning