Wallgren: "Jag ser ingen poäng i att demonstrera mot Trump och Putin"

Ser det ut så här på söndag? I september 2016 demonstrerade tusentals människor mot rasism och fascism på Senatstorget. Bild: Lehtikuva/Jarno Mela

Helsinki Calling flyttade till söndag, och det väckte ilska bland en del demonstranter. Nu ska de demonstrera för mänskliga rättigheter också på måndag. Medborgaraktivisten Thomas Wallgren kritiserar dagens kortsiktiga protestkultur.

Kort efter att det blev klart att Donald Trump och Vladimir Putin ska mötas i Helsingfors meddelade medborgarrörelsen Helsinki for Human Rights att de kommer att ordna en stor, partipolitiskt obunden demonstration. Med den vill de väcka offentlig diskussion om teman som USA:s och Rysslands ledare sällan uttalar sig om.

Demonstrationen skulle ursprungligen äga rum samma dag som toppmötet, men kommer nu att vara på söndag.

Då började många klaga. En del var missnöjda med att arrangörerna endast angav "produktionsmässiga skäl" som orsak – andra var förbannade på att de redan hunnit boka sin resa till Helsingfors till måndagen.

Jessikka Aro, en av arrangörerna för Helsinki Calling, säger att de haft väldigt mycket arbete med att värva talare och fixa allt det praktiska.

– I all hast beslöt vi oss för att ordna demonstrationen på måndag, men senare insåg vi att det fungerar bättre på söndag. Många meddelade att de arbetar på måndag och därför inte skulle kunna delta, och det var också lättare att få talare till söndagen. Då får vi bättre synlighet i medierna, säger Aro.

Hon säger att många internationella medier kommer att följa med demonstrationen.

– Självklart! Vi har fått massor av intervjuförfrågningar.

Mot presidenterna även på måndag

Tanja Hillbom var en av dem som inte förstod varför Helsinki Calling böt dag.

– Vi klagade ett tag och beslöt sedan att ordna någonting på måndag. Det var tur i oturen – nu har vi en demonstration på båda dagarna.

På onsdag kväll började hon tillsammans med ett dussin andra personer planera en demonstration till måndagen, och röstade fram namnet Helsinki Against Trump and Putin.

– Vi är väldigt kritiska mot Trumps och Putins politik angående mänskliga rättigheter, naturen och olika minoriteter. De delar inte alls våra värderingar, säger Hillbom.

Demonstrationen samlas på måndag klockan 12 vid Finlandiahuset, där närmare 1 500 journalister håller till. Där har vem som helst möjlighet att hålla tal, utöver några ryska, kurdiska och amerikanska aktivister som redan är planerade. Eventuellt får man ta del av någon performance.

Hillbom säger att de kanske kommer att marschera till exempel till Riksdagshuset, men att polisen meddelat att åtminstone Mannerheimvägen inte är tillgänglig.

De förväntar sig hundratals eller några tusen demonstranter.

– Vi hoppas på så mycket mediepublicitet som möjligt. Trump och Putin kommer ju inte att se oss genom sina bilfönster – de ska glo på oss via sociala medier och nyheter.

"Ilska är absolut förståeligt"

Efter att Helsinki Calling bytt datum skrev Suvi Auvinen, som kallar sig för "rikets jourhavande anarkist", på sin blogg att den finska demonstrationskulturen med en kort promenad och tal som räcker flera timmar är tokig.

"Det är människorna, inte talarna, som gör en demonstration. Idén med demonstrationer är att riva podierna och ge gatorna åt folket", skriver hon.

På Twitter beskrev Noora Tapio, fullmäktigeledamot (VF) i Tammerfors, Helsinki Calling som en del av att "protestkulturen blir medelklass med millimetersnoggranna planer och professionell produktion, men med luddigt och otydligt budskap".

Thomas Wallgren, universitetslektor vid Helsingfors universitet, stadsfullmäktigeledamot (SDP) och erfaren medborgar- och fredsaktivist, säger att det visserligen är bra att medelklassen mobiliserar sig, men att man inte ska vänta sig några snabba vinster.

– Det arbete ett mindre antal människor engagerar sig i på livstid är effektivare än fem miljoner som är med en dag, säger Wallgren.

Thomas Wallgre ser ingen poäng i att demonstrera mot Trump eller Putin. Bild: Leif Weckström

Han är skeptiskt inställd till att man tror att det är viktigt att få genomslag. Enligt honom leder Facebookaktivismen till att hur viralt det man gör blir blir en måttstock på om man lyckats.

– Vi har haft jättefina demonstrationer mot rasism, men problemen har varit att de inte lett till en form av organisering som skulle ge bestående resultat, säger Wallgren.

Renaz Ebrahimi, en av arrangörerna för Helsinki Calling, säger att de fått kritik för att inte i tillräckligt hårda ordalag motsätta sig Trump och Putin.

– Ilska mot dem är absolut förståeligt, men det är bättre att fundera på hur vi kan göra det här utan att hetsa med ilska, och i stället motivera varandra och rikta det till att göra en skillnad. De värsta sakerna i världen har skett för att människor har hållits tysta, säger Ebrahimi.

Wallgren är rädd för att protestkulturen håller på att bli ytligare, och budskapen därmed mer tillspetsade och polariserande. Han efterlyser en eftertänksamhetens röst.

– Jag ser ingen poäng i att demonstrera mot Trump eller Putin. Hellre skulle man demonstrera för nedrustning av kärnvapen, också i Ryssland och USA, för kärnvapnen är ett reellt hot mot mänsklighetens framtid, säger Wallgren.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning