Wallenbergarna värdefulla för Finland

Marcus Wallenberg d.ä. var nära vän med utrikesministern och företagsledaren Henrik Ramsay. På bilden är Ramsay vid rodret på Regina som han senare testamenterade till Wallenberg. Bild: Esbo stadsmuseum

I finsk ekonomisk och politisk historia stöter man lätt på referenser till släkten Wallenberg. Hannu Rautkallio fyller dock en uppenbar lucka med sitt systematiska verk om Wallenbergarnas betydelse för Finland under 100 år till ingången av 1980-talet.

Det är känt att Marcus Wallenberg och Urho Kekkonen trivdes väl i varandras sällskap. Men det är ett missförstånd att umgänget skulle ha varit särskilt resultatrikt. Wallenbergarnas engagemang i och f...