Wahlroos vill stöpa om grundlagsutskottet och stärka presidentmakten

Björn Wahlroos vill utveckla grundlagen i en ny pamflett.Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Finansmannen Björn Wahlroos anser att grundlagsutskottets arbetssätt borde ändras i en mer formell riktning så att det påminner om rättsprocesser.

I en färsk pamflett föreslår han också att utskottets egen beredning förstärks så att den blir mindre beroende av att anlita utomstående experter.

Riksdagens grundlagsutskott har varit på tapeten under de senaste åren bland annat i samband med vårdreformen, då reformen gång på gång snubblat på olika grundlagsproblem.

Wahlroos skriver i sin pamflett att den nya grundlagen, som han ofta kritiserat tidigare, betydligt har minskat presidentens och regeringens ställning i förhållande till den lagstiftande och dömande makten.

– Det är synd att Finland, som hör till Europas yngsta nationer, bröt sin grundlagstradition 1999 och avslutade sin välfungerande 80-åriga regeringsform. Det som gör beslutet särskilt tråkigt är att den ersättande konstitutionen, vår nya grundlag, har visat sig vara misslyckad på många sätt.

I pamfletten Hiljainen vallankumous (Den tysta revolutionen) utgiven av Näringslivets delegation kommer Wahlroos med tio utvecklingsförslag i fråga om grundlagen. Han föreslår bland annat att systemet för riksdagsval ändras så att det skulle gynna de vinnande stora partierna. Wahlroos anser också att det finns skäl att allvarligt överväga en förstärkning av presidentens maktbefogenheter.

– Det handlar om att i första hans återställa presidentens ledande ställning i utrikespolitiken, skriver han.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33