Nya regeringen: Vuxna ska få bestämma själv om sitt kön – Seta besviket över åldersgräns

Rätten att själv bestämma om sin könstillhörighet borde gälla också minderåriga, anser Seta-ordföranden Sakris Kupila. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Könskorrigering ska inte längre kräva sterilisering, och att fastställa könstillhörighet ska inte heller kräva läkarutlåtande.

Den tillträdande regeringen lovar ta itu med att förnya lagstiftningen om transpersoners rättigheter. I det färska regeringsprogrammet står att en lag om fastställande av könstillhörighet som respekterar självbestämmanderätten kommer att stiftas. Det betyder att en myndig person "som visar upp en motiverad utredning" ska kunna korrigera sin könstillhörighet. Könskorrigeringen ska förbindas med en betänketid.

Regeringen tänker också stryka bestämmelsen om att könskorrigering kräver att man saknar fortplantningsförmåga, och skilja medicinsk vård från korrigering av det juridiska könet.

Finland har fått hård kritik av människorättsorganisationer för steriliseringskravet, och är det enda nordiska land som fortfarande kräver sterilisering för könskorrigering.

På människorättsorganisationen Seta, som arbetar för jämlika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, gläds man åt skrivningarna i det nya regeringsprogrammet och fokuset på mänskliga rättigheter får beröm.

Men ända fram nådde man inte.

– Vi är besvikna över att självbestämmanderätten nekas minderåriga. Nu kan till exempel en 15-åring ändra sitt namn som hen vill. Varför inte då också anteckningen om könstillhörighet, som är en personuppgift precis som namnet? Vad gäller åldersgränsen lämnar de aviserade förändringarna de unga utanför reformerna, kommenterar Setas ordförande Sakris Kupila i ett ställningstagande.

Också formuleringen om en "motiverad utredning" väcker betänkligheter.

– Om man begär en "motiverad utredning" om att en person "permanent upplever sig tillhöra det andra könet" måste man också tro på den som söker en ändring. Ingen borde behöva särskilt bevisa sin existens, och det får inte vara en omväg till att kräva utomstående bedömning av en persons kön, säger Kupila.

I regeringsprogrammet ingår också en skrivning om att göra personbeteckningen könsneutral i samband med att systemet förnyas.

En skrivning om intersexuella barn lovar stärka självbestämmanderätten, och kosmetisk kirurgi på små barns könsorgan ska förbjudas. Sådana ingrepp på intersexuella barn kan i värsta fall leda till svåra identitetskonflikter senare.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning