VR Group gör historiens bästa resultat

Rolf Jansson är vd för VR Group. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

VR-koncernen gjorde ett positivt resultat inom alla sektorer. Staten inkasserar en dividend på 100 miljoner euro. Förvaltningsrådets ordförande är kritisk till ägarna.

Det statliga järnvägsbolaget VR gjorde 2017 sitt bästa resultat genom tiderna. Det säger bolagets vd Rolf Jansson på torsdagen.

– Det är glädjande att omsättningstillväxten fortsatte hela året 2017 efter flera år av nedgång, säger Jansson.

Rörelsevinsten för hela koncernen blev 110,3 miljoner euro och omsättningen ökade med 5,5 procent till 1 251 miljoner euro.

– Omsättningen ökade inom samtliga affärsverksamheter och resultatutvecklingen inom dem var god, säger Jansson.

VR Groups affärsverksamhet är indela i tre affärsområden: VR passagerartrafik, VR Transpoint och VR Track.

Passagerartrafikens omsättning ökade med 9,2 procent vilket gav en rörelsevinst på 54 miljoner, jämfört med 16,6 miljoner året innan.

Antalet passagerarresor ökade med 7,6 procent till totalt 126,9 miljoner resor under 2017.

VR Transpoint hanterar transporverksamheten och ökade omsättningen med 3,2 procent till 393 miljoner. Vinsten däremot minskade med två miljoner och landade på 32,4 miljoner.

VT Track, som bygger järnvägar och sköter om underhållet för banor har verksamhet både i Finland och i Sverige.

Omsättningen för VR Track ökade med 2,6 procent och uppgick till 302,1 miljoner. Vinsten blev 16,8 miljoner.

Kunderna är nöjda

Jansson säger att den respons bolaget får nu visar att såväl passagerare som andra kunder är allt mer nöjda med VR:s service.

Han säger att antalet sjukfrånvaron bland personalen minskat och att VR:s personal får utmärkt kundrespons.

– I huvudstadsregionens lokaltrafik tog vi bort biljettförsäljningen på tågen så att konduktörerna kan ägna sig åt att betjäna passagerarna och det har vi fått god feedback för, säger Jansson.

Samtidigt erkänner han att det finns brister.

– Vad beträffar punktligheten så finns det mycket att göra. Ungefär 65 procent av alla förseningar är beroende av problem med banorna, säger Jansson.

Till de positiva nyheterna hör att såväl antalet arbetsplatsolyckor inom bolaget som antalet olyckor i tågtrafiken fortsätter att minska.

Nya satsningar görs

VR gör nu omfattande investeringar i nya vagnar vilket man hoppas ska garantera en fortsatt stark konkurrensfördel inte minst inom passagerartrafiken.

De nya Vectron-lokomotiven ser man som en stark konkurrensfördel inom godstransporter.

Personalmängden inom VR har minskat stadigt i flera år, säger Jansson.

– Vi strävar efter en stark tillväxt inom alla affärsområden. Om vi lyckas med det kommer vi inte att behöva göra några dramatiska nedskärningar, säger Jansson.

Han säger att det effektiveringsprogram man haft sedan 2016 gett resultat och att man lyckats öka vinsten trots att man sänkt biljettpriserna.

Jansson säger att 80 procent av alla biljetter som säljs inom persontrafiken numera bokas digitalt över nätet eller köps på R-kioskerna eller i automater.

Bolagets styrelse föreslår till bolagsstämman att man delar ut en dividend på 100 miljoner euro.

År 2017 delade man ut 90 miljoner.

Tavio kritisk till ägarna

Ordförande för VR:s förvaltningsråd, riksdagsledamot Ville Tavio (Sannf) är kritisk till regeringens planer på att spjälka upp VR och öppna de finländska järnvägarna för internationell konkurrens samtidigt som bolaget gör ett toppresultat som gagnar skattebetalarna.

– I fjol betalade VR 90 miljoner i dividender och för år 2017 är summan hundra miljoner. Räknar man med skatter och andra utbetalningar hämtade VR 566,5 miljoner euro till statskassan. Hur många skatteparadisföretag skulle göra detsamma? frågar Tavio i ett pressmeddelande på torsdagen.

Tavio skriver att han undrar hur det kan ligga i Finlands nationella intresse att förstöra en fungerande affärsmodell som ägs av folket.

– Klart att det alltid finns sådant som kan förbättras i VR:s passagerartrafik, skriver Tavio och syftar på problemen med att hålla tidtabeller i fjärrtrafiken. Tavio konstaterar i sitt pressmeddelande att han är säker på att den modell med flera tågbolag som regeringen förespråkar snarare skulle göra läget ännu sämre.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03