VR gjorde förlust - passagerarmängden ökar

"Permanent nedsänkta priser" stod det på VR:s tåg i mars 2016.Bild: Lina Enlund

Antalet passagerare som tar tåget har ökat efter att VR sänkte priserna. VR uppger att man sålt mer än 220 000 resor i februari–april, vilket är nästan 14 procent mer än under motsvarande period i fjol.

Nyttjandegraden var i mars nästan 40 procent mot drygt 32 procent i augusti. VR presenterade i augusti ett effektiverings- och kostnadssänkningsprogram som möjliggjorde en sänkning av priserna.

VR:s rörelseresultat gick sex miljoner på minus i januari–mars. Resultatet var ändå bättre än för ett år sedan då förlusten under det första kvartalet var åtta miljoner euro. Omsättningen sjönk med 8 procent till 266 miljoner euro.

Under det första kvartalet inledde VR testkörning med loket Vectron som planerats för VR. Det kommer att bli VR:s effektivaste lok.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33