VR går som tåget

Bild: VR

VR:s verksamhet grönskar mer än någonsin. Också för att staten polerar vår järnvägsmarknad för en kommande utflaggning.

Går man med i systemet och betalar får man också del av systemets fördelar. Från Sjundeå kan man från årsskiftet åka tåg till Helsingfors centrum med en bekväm och snabb förbindelse som i bästa fall tar bara en trekvarts timme. I vissa fall är det snabbare än från vissa hörn av Esbo som med sin västmetro med anslutande bussar ligger betydligt närmare Helsingfors.

Sjundeå (liksom också Tusby) har gått med i regiontrafiken HRT, som sedan i sin tur snabbt kunde köpa upp ett pendeltåg i timmen av VR.

De gamla statsjärnvägarna, VR, har under de senaste åren blivit ett betydligt rappare företag än det var under sin gamla tid som pompöst rikstrafikverk. Där var förändringarna långsamma och dikterades snarare av regionpolitiker, skorstensindustri och lokomotivingenjörer än av kunder och marknad.

VR:s passagerartrafik var i många år i en sorglig spiral med sjunkande passagerarantal. För modern passagerarlogistik var beläggningen förfärande låg. Två tredjedelar av tågens säten bogserades dagligen omkring i landet tomma, på tonvis av stål. Nu har man vänt trenden.

Stambanan via Österbotten till Uleåborg såg ut att torka in i konkurrensen från billigt flyg och nya billigbussar. Men i fjol ökade passagerarsiffrorna här med hela 48 procent!

I södra Finland startas nya tågturer framför allt med Tammerfors som nav, till Åbo, Björneborg och inåt mot mellersta Finland. Staten upphandlar en del av den nya trafiken för 30 miljoner euro och antalet fjärrtåg i landet ökar från 430 till 490 i veckan.

Så det går undan och till julen kunde VR-koncernen redovisa ett överskott om 100 miljoner euro, som plöjs in i företaget på nytt.

VR har ett kraftigt investeringsprogram med 80 nya tysktillverkade ellok på kommande plus en väldig option på ytterligare nästan 100 lok. VR har dessutom lyckligt nog gott om fungerande utrangerat tågmateriel som reservkapacitet. Nyligen tog man ett tjugotal redan avställda passagerarvagnar tillbaka i trafik på nytt.

Ramen är förstås att regeringen har beslutat öppna Finlands järnvägsbanor för privata operatörer från 2022. Ett första så kallat call of interest-möte för anbudsgivare hölls i höstas med över tio intresserade järnvägsbolag på plats. Om ett år ska EU ha gett grönt ljus för ett anbudsförfarande om trafiken i triangeln Helsingfors–Tammerfors–Kotka.

Under styrelseproffset och trafikministern Anne Berner (C) pågår en märklig dubbelprocess. Dels vässar man statliga VR för att stå sig i den nya konkurrensen, dels bereder man mark och biffar och bullar upp marknaden för att få främmande operatörer att ge anbud – på trafik som de högst sannolikt kommer att köra med VR:s lok och vagnar.

För Kommunikationsministeriet och statsmakten gäller det att hålla tungan juridiskt rätt i mun inför den utflaggning av statlig verksamhet som väntar de närmaste åren.

Samtidigt händer det inom järnvägsfrakten. Ett kazakstanskt fraktbolag kör redan tåg mellan Kouvola och Xian i Kina utmed en 8 000 kilometer lång bana. Det lilla konkurrerande, privata tågbolaget Fenniarail började nyligen köra virke på kontrakt från Ryssland för UPM, på VR:s banor.

Det visar att vi inte ens med vår udda spårvidd här ute på en trafikmässig ö, skilda från Europa, undgår utvecklingen på världens stora järnvägsmarknader.

Jan-Erik Andelin är ledarskribent vid Hufvudstadsbladet.

Jan-Erik Andelin HBL:s Nordenkorrespondent i Stockholm

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03