VR får fett köpkontrakt till 2030 – vill ha mer pengar för nya idéer

Sena kvällståg och nattåg på nya rutter genom landet, lovar VR – om staten utöver ett kommande mastigt kontrakt om flera hundra miljoner kan tänka sig att hosta upp ännu mera subventionerad trafik. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

VR slår ett stort program för mera passagerartåg i bordet. Pendeltåg kring Åbo är inritade, likaså direkta tåg från Helsingfors till Nådendal. Också i norr vill man snarast möjligt köra sovvagnar ända till Haparanda för att knyta an till svenskt tåg.

Järnvägskoncernen VR nöjer sig inte med lite. VR kommer i höst att få ett fett köpkontrakt till 2030 på att köra olönsam lokaltågtrafik på de nuvarande tågtidtabellerna.

Det nioåriga avtalet ger VR 32 miljoner euro per år på olönsamma linjer som till exempel Karis-Hangö. Avtalet har kritiserats av järnvägsentusiaster för att affären i strid med EU-principer görs utan konkurrensutsättning.

Och efter höstens avtal vill VR nu ha ännu mer. Om staten skjuter till ännu mera pengar är VR berett att ta upp trafik på nya sträckor som nu saknar persontrafik.

Där skulle Åboregionen kunna få pendeltåg mot Nystad, Loimaa och Nådendal plus närmare 20-tal stationer som antingen skulle öppnas på nytt eller vara helt nya – till exempel en järnvägsstation vid Åbo flygplats. De nya, större SmX-eltåg som VR just nu upphandlar skulle lämpa sig för trafiken.

VR tänker sig nya direkta tåg från Helsingfors till Nådendals hamn sommartid – med VR:s nya Vectron-ellok som har en liten diesel för att kunna köra också på den korta strömlösa sträckan till Nådendal. Från Åbo skulle VR också vilja se ett sent kvälls- eller nattåg via Helsingfors till Villmanstrand.

Direkt Hangötåg kräver mer pengar

Hoppet om att kunna få direkta tåg från Helsingfors till Hangö ser det just nu sämre ut för. Pendeltåg en gång i timmen tror VR blir möjligt först när den nya snabbanan till Åbo via Lojo har blivit klar, tidigast i mitten av 2030-talet.

Kommuner som Kyrkslätt, Sjundeå eller Ingå har också de senaste veckorna haft bistra utlåtanden om det långa nioårskontraktet för att det inte innehåller någon ny trafik från huvudstadsregionen västerut på kustbanan.

– Vi tänker oss att kunna köra ett tåg ända till Hangö som stannar ungefär som det gamla Y-tåget gjorde. Men det är med en tilläggsfinansiering utöver den nuvarande bastrafiken Karis-Hangö, säger Juho Hannukainen, planeringsdirektör vid VR.

Trafik med eltåg ända till Hangö blir i praktiken möjlig 2024 när Trafikledsverket har fått den 149 kilometer långa banan mellan Hyvinge och Hangö elektrifierad. Men för tillfället är planen i Kommunikationsministeriets beställning rena nollvarianten – trafik på nuvarande nivå med omstigning i Karis.

Trots att Hangöbanan får el stockas kapaciteten också av att två passagerartåg mellan Hangö och Karis ingenstans kan mötas vid varsin perrong; stationerna har bara enkel plattform.

En nyhet är däremot att VR åtminstone sommartid vill köra ett direkt eltåg om dagen från Hangö till Riihimäki och förbindelserna där till fjärrtåg norrut; till Österbotten, mellersta eller norra Finland.

Mera nattåg höjer imagen

VR vill också erbjuda andra nya nattåg. I norr kan VR – om ministeriet betalar – också erbjuda direkt sovvagn från Helsingfors till Haparanda, för byte där till svenska tåg. Svenska Norrtåg startade i våras startade persontrafik söderut i Sverige bland annat till Luleå och Umeå, med byten där till tåg mot Stockholm.

Dagtåg till Uleåborg kan VR enligt Juho Hannukainen förlänga till Haparanda som har perronger för båda ländernas spårbredd.

Ett annat nytt nattåg vill VR börja kunna köra genom östra Finland ända till Rovaniemi. Mest lönsam ska den helt nya rutten via Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Kajana vara. Nya nattåg är också de som just nu i tågboomen höjer de europeiska järnvägsbolagens image allra mest.

– Men också en fungerande vardagstrafik gör det, som lokaltrafik kring Åbo, eller den trafik i Birkaland där vi har beredskap att rätt så snabbt öka trafiken, säger Juho Hannukainen.

Den köptrafik staten nu köper av VR går på drygt 280 miljoner euro under resten av årtiondet. Vad prislappen skulle bli för det paket VR presenterade på måndagen vill Hannukainen inte spekulera i.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning