VR är starkt inriktat på att öka spårtrafiken

VR vill driva tågtrafik på alla områden och banavsnitt där det finns efterfrågan, antingen marknadsmässig eller upphandlad trafik.

Jan-Erik Andelin skriver i sin ledare (HBL 20.7) om spårtrafikens betydelse när det gäller att bromsa upp klimatförändringen. Samtidigt tog han ställning till VR:s roll med tanke på åtgärderna för att öka trafiken. I motsats till det som antyddes i ledaren har VR inte längre monopol inom persontågtrafik, och vårt bolag är starkt inriktat på att öka spårtrafikens andel av alla trafikslag och därigenom minska samhällets totala utsläpp. Innan covid-19-pandemiutbrottet var spårtrafikens marknadsandel starkt växande och uppnådde 2019 en andel på cirka 6,2 procent av alla trafikslag.

I juni började vi driva pendeltågtrafik i huvudstadsregionen utifrån ett nytt HRT-avtal. Vi vann anbudsförfarandet om drift och underhåll våren 2020. Även fjärrtrafiken öppnades slutgiltigt för konkurrens den 1 januari 2021, då VR:s ensamrätt upphörde. I Finland har persontrafiken avreglerats i enlighet med Open Access-principen som innebär att operatörer kan konkurrera marknadsmässigt på samma banavsnitt med egen materiel.

Vid sidan av Open Access upphandlar Kommunikationsministeriet trafik av VR på olönsamma förbindelsesträckor. Kostnaden för den upphandlade trafiken utgör endast cirka tre procent av VR-koncernens omsättning. Därför står det avtal om upphandlad trafik som nu förhandlas fram inte alls i strid med EU-direktivets anda, utan det säkerställer att trafiken fortsätter på olönsamma rutter, och därigenom gör avtalet det snarare möjligt att planera mer trafik.

VR för en intensiv dialog med ministeriet, städer och andra intressentgrupper för att utveckla den regionala tågtrafiken runtom i Finland. VR vill driva tågtrafik på alla områden och banavsnitt där det finns efterfrågan, antingen marknadsmässig eller upphandlad trafik. Samtidigt vill bolaget stödja arbetet för ett kolneutralt Finland.

Rolf Jansson, vd, VR Group

Svar Tack för förtydligandena och tilläggsinformationen! VR gör naturligtvis det som varje företag gör på den spelplan man har fått. Och gör det bra. VR uppfattas i våra nordiska grannländer som ett modernt, innovativt reseföretag med rimliga biljettpriser.

Att staten upphandlar till exempel flyg på olönsamma sträckor och får in operatörer från tre andra EU-länder, men sedan överräcker ett långt kontrakt på motsvarande tågtrafik till VR utan upphandling är knappast VR:s fel.

Min avsikt med ledaren var att ställa frågor till andra än VR. Är det de traditionella statsjärnvägarna som ska svara för att den klimatsmarta tågboomen också når Finland, eller vill de politiska beslutsfattarna att det ska ske på något annat sätt?

Min ledartext lämnar öppet vad som är rätt svar.

Jan-Erik Andelin, ledarskribent, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning