Volontärarbete samhällets fördel

Volontärarbete är en mycket viktig stödmekanism för samhällsutvecklingen. Det är användbart för både samhälle och individer eftersom det ger människorna möjligheter att lära sig nytt och delta i samhällets arbete utan ersättningar.

Volontärarbete bygger på lusten att hjälpa och stödja utan ekonomisk ersättning. I allmänhet karaktäriseras volontärarbete som ett jobb som alla kan göra oavsett ålder eller social status – beroende på personens förmågor, möjligheter och tidtabell. I praktiken är åtminstone en del av de frivilliga uppdrag som erbjuds av organisationer sådana att de inte kan utföras av vem som helst. Många uppgifter kräver utbildning.

I Finland görs volontärarbete på många olika ställen. Vuxna människor gör något slags frivilligt arbete till exempel efter arbetsdagens slut bland annat i kyrkor, kommuner eller olika organisationer och föreningar. Enligt undersökningar gör ungefär var tredje finländare volontärarbete – inom idrott, äldrevården, barn- och ungdomsarbete.

De flesta volontärarbeten gör man utan extra träning eller krav på specifika kunskaper. Vanliga människor använder den kunskap och de färdigheter de redan har och får ofta hjälp av organisationens egen personal och anvisningar som ges i verksamhetsplanen.

Det avser ett målinriktat systematiskt koordinerat kollektivarbete av flera personer. I Finland anses tredje sektorn vara den största sektorn som utnyttjar volontärarbete. Deltagarna jobbar med sina uppdrag av egen vilja och önskar hjälpa en organisation att genomföra en planerad organisationsaktivitet. Resultatet blir att organisationen sparar pengar vilket samtidigt gör det möjligt att genomföra verksamheten mera effektivt.

I praktiken kan volontärarbetare betalas små ersättningar i form av till exempel reseersättningar eller andra utgifter. Resultaten kommer inte utan kostnad. Finlands somaliska förbund har också långa traditioner av volontärarbete. Förbundet grundades för 20 år sedan och utvecklades kontinuerligt utifrån volontärarbete. Styrelsen består av sju volontärarbetare som ansvarar för föreningens verksamhet. Vi siktar på att förebygga rasism och segregering och samtidigt främja integrationen och mångfalden i Finland. Vi tror att detta kommer att förbättra det finländska samhällets välbefinnande i allmänhet och mer specifikt somalisamfundet i Finland. Det har också en ekonomisk dimension, eftersom det sparar miljoner euro för Finland.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning